Tirion Roberts

 Tirion Roberts

Postgraduate

Adran Mathemateg

Manylion Cyswllt

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Roberts, TG & Cox, S 2020, 'An analytic velocity profile for pressure-driven flow of a Bingham fluid in a curved channel', Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, vol. 280, 104278, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2020.104278
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil