Newyddion

Derbyniad yng Nghaerdydd i Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru / WISERD@Aberystwyth

Nodi sefydlu Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru; (Chwith i’r Dde) Dr Taulat Guma, Dr Lucy Taylor, yr Athro Michael Woods, Dr Elin Royles a Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Bydd canolfan ymchwil newydd Prifysgol Aberystwyth sy’n ymroddedig i ddatblygu gwell dealltwriaeth o wleidyddiaeth gyfoes a chymdeithas yng Nghymru yn cwblhau ei blwyddyn lansio gyda derbyniad ym Mae Caerdydd ddydd Iau 14 Rhagfyr.

Gwobr Cyflawniad Arbennig i academydd o Aberystwyth

Yr Athro Colin McInnes, enillydd Gwobr Cyflawniad Arbennig yng Ngwobrau Ymchwil Cymdeithasol Cymru 2017

Mae academydd blaenllaw o Gymru sydd yn gweithio ym maes gwleidyddiaeth iechyd byd wedi derbyn cydnabyddiaeth am gyfraniad oes i ymchwil gwyddor gymdeithasol yng Nghymru.

Ateb gwyddonol i atal sgriniau ffonau clyfar rhag chwalu?

Yr Athro Neville Greaves (dde) yn trafod canlyniadau gwydr tawdd yn labordy Fynhonnell Olau Uwch ym Mhrifysgol Berkeley, California.

Diolch i ddarganfyddiad newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth, Prifysgol Genedlaethol Awstralia, Institut de Physique du Globe ym Mharis a Phrifysgol Orléans yn Ffrainc, mae’n bosib na fydd chwalu sgrin eich ffôn clyfar yn broblem byth eto.

Cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn

Tom Voyce, enillydd Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn SkyArts,a raddiodd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf o Ysgol Gelf Aberystwyth yn 2012 a gradd Meistr mewn Celfyddyd Gain yn 2014.

Coroni Tom Voyce, cyn-fyfyriwr Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth, yn enillydd Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn SkyArts2017.

Aberfan: The Fight for Justice - Enillydd Bafta Cymru i gynnal dosbarth meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth

Iwan England, cyn-fyfyriwr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac enillydd gwobr BAFTA Cymru

Bydd y gwneuthurwr rhaglenni dogfen arobryn Iwan England, sydd yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, yn dychwelyd i Aber ddydd Gwener 8 Rhagfyr i gynnal dosbarth meistr i fyfyrwyr.

National Theatre Wales yn troi at arbenigedd Prifysgol Aberystwyth

Bydd Mike Brookes (chwith), Cymrawd Ymchwil Creadigol, a Mike Pearson, Athro Emeritws Astudiaethau Perfformiad yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn agor y tymor 2018 NTW gyda Storm.1: Nothing Remains The Same.

Mi fydd gweithiau gan unigolion amlwg ym myd y theatr o Brifysgol Aberystwyth yn rhan amlwg o dymor newydd 2018 National Theatre Wales (NTW), sydd newydd ei chyhoeddi.

Academyddion o Aberystwyth ar restr fer gwobrau ymchwil cymdeithasol

Chwith i’r Dde: Yr Athro Colin McInnes, rhestr fer Gwobr Cyflawniad Arbennig; Dr Elin Royles sydd ar restr fer Gwobr Effaith Ymchwil gyda Dr Huw Lewis a Dr Catrin Wyn Edwards; Dr Catrin Wyn Edwards, sydd ar restr fer Ymchwilydd Gyrfa Cynnar y Flwyddyn; a Dr Berit Bliesemann de Guevara, sydd ar restr fer Gwobr Arloesedd Ymchwil.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobrau Ymchwil Cymdeithasol Cymru 2017 a fydd yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ddydd Iau 7 Rhagfyr.

Myfyrwraig ar banel dyfarnu gwobr llyfr plant

(Chwith i'r Dde) Joanna Jeffrey, darlithydd mewn Addysg Prifysgol Aberystwyth; Sarah Gwenlan, llyfrgellydd addysg Prifysgol Aberystwyth; Samantha Attfield, myfyriwr, a Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, mae un o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar y panel beirniadu ar gyfer un o brif wobrau llyfrau plant yng Nghymru.

Caredigrwydd yn goleuo Aberystwyth

Goleuadau Nadolig a Gorymdaith Lusernau Aberystwyth

Dros y dyddiau nesaf, mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad, bydd sêr enwog yn cynnau goleuadau Nadolig.

Cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn rownd gynderfynol Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn

Tom Voyce

Mae myfyriwr sy’n raddedig mewn Celfyddyd Gain o Brifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rownd gynderfynol Arlunydd Tirluniau’r Flwyddyn, sy’n cael ei darlledu heno (nos Fercher 29 Tachwedd) ar Sky Arts am 8 yr hwyr.

Gwyddonwyr o Aber yn arwain gweithdy ar lifogydd rhewlifol yn Kathmandu

Llyn rhewlifol ym Mhatagonia Chile wedi ei ffurfio wrth i Rewlif Chileno grebachu

Y peryglon o fflach lifogydd yn Nepal wedi eu hachosi gan argaeau llynnoedd rhewlifol yn torri yw ffocws gweithdy dau ddiwrnod sydd yn cael ei gynnal gan wyddonwyr o Aberystwyth yn Kathmandu sy'n dechrau heddiw, ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017.

Cytuno ar arian adnewyddu Pantycelyn

Neuadd Pantycelyn

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cymeradwyo pecyn cyllid gwerth £12 miliwn fel rhan o'i chynlluniau i adnewyddu neuadd breswyl hanesyddol Pantycelyn.

Pelenni tân, ffrwydradau a rocedi yn Narlith Goffa Bill Williams eleni

Dr Joel Loveridge

‘Creating fireworks, and the scientific principles behind them’
Dr Joel Loveridge, Prifysgol Abertawe
1.15-2.15pm, ddydd Mercher, 13 Rhagfyr 2017
Y Brif Ddarlithfa Ffiseg, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Delweddau cyfrifiadurol yn allweddol i ddatblygu crwydryn ExoMars

Delwedd o Ddrych Arolwg y Crwydryn, wedi ei thynnu gan y Camera Cydraniad Uchel. Pan fydd yn drilio am samplau, bydd y drych yn caniatau i PanCAm weld islaw’r bocs drilio – yn y ddelwedd hon mae’r crwydryn yn y broses o ddrilio er mwyn casglu samplau o gerrig ar y blaned Mawrth.

Mae delweddau cyfrifiadurol o grwydryn ExoMars sydd i'w lansio yn 2020 yn darparu gwybodaeth bwysig i wyddonwyr sydd yn paratoi i adeiladu cerbyd ymchwil y daith.

SilwairSMART – gwella effeithlonrwydd silwair yng Nghymru

Bydd consortiwm newydd sydd â’r nod o wella effeithlonrwydd gwneud silwair yng Nghymru o 20% yn cael ei lansio yn Ffair Aeaf Cymru yn Llanelwedd, ddydd Mawrth 28 Tachwedd 2017.