Newyddion

Adroddiad newydd yn amlygu partneriaethau prifysgolion a’u cymunedau

Dylan Jones, Cadeirydd Fforwm Cymunedol Penparcau, yn annerch y gynulleidfa yn ystod lansiad adroddiad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Torri Tir Newydd: Ar Dir Cyffredin.

Mae’r gwaith mae prifysgolion Cymru yn ei wneud yn eu cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn cael ei amlinellu mewn adroddiad newydd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Roboteg

Aelodau Clwb Roboteg Aberystwyth yn Labordy’r Traeth 2017

Mae peirianwyr ac adeiladwyr robot o bob oed i gymryd rhan yn Wythnos Roboteg Aberystwyth sy’n cael ei chynnal o 25 tan 30 Mehefin 2018.

Gwyddonydd môr o Aberystwyth yn ymuno â thaith i’r Arctig

Dr David Wilcockson

Mae biolegydd môr o Brifysgol Aberystwyth yn ymuno ag astudiaeth ryngwladol i effaith newid yn yr hinsawdd ar ecosystem Cefnfor yr Arctig sy’n codi hwyl yr wythnos hon.

Rhestr fer i Brifysgol Aberystwyth am wobr LGBT+

Heather Hinkin, Sam Morrison a Ruth Fowler Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth yn y digwyddiad PinkNews yn y Senedd gyda’r siaradwr gwadd am y noson Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC, sydd hefyd yn gynfyfyriwr o Adran y Gyfraith y Brifysgol.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei henwebu am wobr cydraddoldeb sector gyhoeddus yng ngwobrau PinkNews 2018.

Myfyrwyr mentrus yn lansio ap gwallt a harddwch

Cyflwyno gwobr InvEnterPrize a siec am £10,000 i CPILR: Chwith i’r Dde – Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth; Yr Athro Donald Davies, Cadeirydd Panel Beirniaid Inventerprize; datblygwyr CLIPR Howun Lam, James Stone and James Bryan; Tony Orme, Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth a Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth.

Mae myfyrwyr mentrus o Aberystwyth wedi lansio ap ffôn symudol a all chwyldroi’r ffordd mae pobl yn gwneud apwyntiadau yn y sector gwallt a harddwch.

Daearegwr yn cyhoeddi llyfr am ddaeareg gwinllanoedd

Wrth i gynhyrchwyr gwin ganu clodydd y priddoedd lle mae’u gwinllanoedd yn tyfu, mae llyfr newydd gan ddaearegwr o Brifysgol Aberystwyth yn ystyried sut y gall daeareg ddylanwadu ar winllan a’i chynnyrch.

Cytundeb cyhoeddi mawr i fyfyriwr doethuriaeth o Brifysgol Aberystwyth

Kiare Ladner, sydd ar hyn o bryd yn gorffen doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth.

Mae myfyriwr Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi sicrhau'r cytundeb gyda Picador, un o gyhoeddwyr ffuglen mwyaf ei bri yn y byd.

Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu i Brifysgol Aberystwyth

Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu mae Prifysgol Aberystwyth yn

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Aur yn y Fframwaith a Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA) a gyhoeddwyd heddiw ddydd Mercher 6 Mehefin 2018.

CAA Cymru yn cyhoeddi llyfrau newydd i oedolion sy’n dysgu Cymraeg

Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure (dde) yn derbyn copi o Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare oddi Delyth Ifan, Cyfarwyddwr CAA (canol). Hefyd yn y llun (chwith i’r dde) mae Stephen Forster, Cyfarwyddwr Cyllid, Susan Chambers, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Brifysgol, a Rob Dery, Tiwtor Dysgu Cymraeg.

Mae copi cyntaf o gyfrol newydd i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg, Wynne Evans – o Gaerfyrddin i Go Compare,  wedi ei chyflywno i Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

De Beers i werthu diemwntau synthetig: dyma sut y cânt eu gwneud

Llun: Shuttershock
Microbau sy’n ffurfio cerrig - y da, y drwg a’r hyll

Robin Gerlach, Athro mewn Peirianneg Cemegol a Biolegol o Ganolfan Peirianneg Biofilm, Prifysgol Montana State, Bozeman, yr UDA.

Microbau sy’n ymwneud â chynhyrchu sement, gweithiau celf, adferiad amgylcheddol, difrod i adeiladau, cyrydiad a ffurfiad cerrig yn yr arennau fydd ffocws darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mercher 6 Mehefin 2018.

Myfyriwr ysgrifennu creadigol yn cipio gwobr New Welsh Review

Ed Garland, enillydd Gwobr Prifysgol Aberystwyth: New Welsh Writing Awards 2018 am Gasgliad o Draethodau. Llun: Keith Morris

Casgliad o draethodau am golli clyw gan fyfyriwr ysgrifennu creadigol o Brifysgol Aberystwyth yw enillydd diweddaraf gwobr flynyddol y cylchgrawn llenyddol New Welsh Review.

Wythnos Dechrau Busnes 2018

Cynhelir Wythnos Dechrau Busnes flynyddol Prifysgol Aberystwyth o ddydd Llun 4 tan ddydd Gwener 8 Mehefin.

Prifysgol Aberystwyth yn parhau i ddringo’r tablau cynghrair

Mae cynnydd Prifysgol Aberystwyth yn nhablau cynghrair y prifysgolion yn parhau yn sgil cyhoeddi canllaw prifysgolion 2019 The Guardian.

Arfer y Swyddfa Gartref yw peidio â chredu pobl – hyd yn oed y rhai sy’n ceisio lloches rhag cael eu herlid

Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Mewn erthygl yn ‘The Conversation’, mae Dr Gillian McFadyen o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod Windrush, yr amgylchedd gelyniaethus, a’r diwylliant o amau pobl, diwylliant sydd, yn ei thyb hi, yn rhemp yng nghyfundrefn lloches Prydain.