Enwi ardal o'r Antarctig ar ol Athro o Aberystwyth

14 Rhagfyr 2006

Mae clogwyn yn yr Antarctig wedi cael ei henwi ar ôl rhewlifegydd o'r Brifysgol mewn cydnabyddiaeth am flynyddoedd maith o ymchwil daearegol a rhewlifeg.

Enillydd Erasmus

06 Rhagfyr 2006

Christopher Lee, a raddiodd mewn Ffiseg a Ffiseg yr Atmosffer yw enillydd cystadleuaeth traethawd myfyrwyr Erasmus y Deurnas Unedig a'r wobr gyntaf o £1000.

'Cyfryngau Iaith Leiafrifol: Ymchwilio Tirwedd Gyfryngol Gwlad y Basg'

11 Rhagfyr 2006

Bydd yr Athro Edorta Aran o Adran y Gwyddorau Cyfathrebu, Prifysgol Gwlad y Basg yn traddodi Seminar Ymchwil Canolfan Mercator ar 'Cyfryngau Iaith Leiafrifol: Ymchwilio Tirwedd Gyfryngol Gwlad y Basg' am 5.15 yp ddydd Mercher 13 Rhagfyr yn Adeilad Parry Williams

Dau enwebiad ar gyfer myfyriwr Erasmus

04 Rhagfyr 2006

Mae Christopher Lee, a raddiodd o Aberystwyth gyda MPhys yng Nghorffennaf eleni, wedi cael ei enwebu ar gyfer dwy wobr yng ngwobrau Myfyrwyr Erasmus y DU eleni.