Tirweddau Byw

Living Landscapes

Living Landscapes

17 Mehefin 2009

Mae'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, mewn cydweithrediad gyda Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn cynnal cynhadledd ryngwladol o bwys ar berfformio, tirwedd ar amgylchedd o'r 18ed tan y 21ain o Fehefin.

Trefnwyd y gynhadledd gan yr Athro Mike Pearson a Dr Heike Roms o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu a bydd yn trafod y berthynas amlwg ac amrywiol rhwng tirwedd, yr amgylchedd a pherfformio.