Beicio-i'r-Gwaith

12 Mehefin 2009

I nodi Wythnos y Beic 2009 (13 – 21 Mehefin), mae'r Brifysgol yn lansio cynllun newydd Beicio-i'r-Gwaith sydd yn galluogi aelodau staff i wneud arbedion sylweddol ar bris prynu beic newydd.

Blodau menyn yn datgelu oedran dôl

23 Mehefin 2009

Mae nifer y petalau ar flodau menyn yn adlewyrchiad o oedran cae neu ddôl yn yr un modd ag y mae rhychau ar wyneb person yn ôl astudiaeth gan Dr John Warren o IBERS.

Lansio IBERS yn Ewrop

22 Mehefin 2009

IBERS yn cyflwyno ei gweledigaeth ar gyfer mynd i'r afael â rhai o'r heriau dyrys sydd yn wynebu dynoliaeth yn ei lansiad Ewropeaidd ym Mrwsel.

Tirweddau Byw

17 Mehefin 2009

Bydd y gynhadledd ryngwladol 'Living Landscapes', sydd yn cael ei chynnal yr wythnos hon (18-21 Mehefin) gan yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn trafod y berthynas amrywiol rhwng tirwedd, yr amgylchedd a pherfformio.

DIVERSE 2009

24 Mehefin 2009

Y defnydd o YouTube, podlediadau, technoleg recordio darlithoedd a fideo-gynadledda mewn addysg uwch fydd canolbwynt sylw cynhadledd ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon (24ain a'r 26ain Mehefin).

Clod gan y Times Higher

22 Mehefin 2009

Clod i'r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd yn noson Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education.

Gwahanwyd gan gân

03 Mehefin 2009

Mae titwod mawrion mewn trefi'n ymateb yn gryfach i ganeuon eu cyd-drigolion trefol nag ydynt i'w cefndryd o'r wlad ac mae agwedd titwod mawrion o'r wlad yr un mor wahaniaethol yn ol ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn Nhrafodion y Gymdeithas Frenhinol.

Canolfan Croesawu Myfyrwyr

10 Mehefin 2009

Agorwyd y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr newydd, buddsoddiad gwerth £1.5m sydd yn dod â gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr at eu gilydd o dan un tô am y tro cyntaf.