Galw mawr am lefydd ym Mhrifysgol Aberystwyth

20 Awst 2010

2010 yn flwyddyn anhygoel o ran derbyn lefel ceisiadau i Brifysgol Aberystwyth.

Aberystwyth yn parhau i arwain ar Foddhad Myfyrwyr

18 Awst 2010

Mae Prifysgol Aberystwyth, am y chweched flwyddyn yn olynol, ar y brig o ran boddhad myfyrwyr yn y DG.

Llwyddiant Triphlyg i Aber yn yr Eisteddfod Genedlaethol

12 Awst 2010

Enillwyd y tair prif wobr lenyddol yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gan gyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Lansio ‘ap’ iaith Cymraeg newydd i’r iPhone, yr iPad a’r iPod touch

04 Awst 2010

Lansio ‘ap’ newydd ar gyfer yr iPhone, yr iPad a’r iPod touch, sydd yn cynorthwyo pobl i ddysgu Cymraeg.

Cof a’r Cyfryngau yng Nghymru 1950-2000

03 Awst 2010

Lansio astudiaeth newydd i ddylanwad teledu ar fywyd teuluol yng Nghymru yn ystod ail hanner yr 20ed ganrif.