Datganiad

03 Hydref 2011

Cyhoeddiad pwysig gan y Brifysgol.

Dadansoddiad etholiadol

11 Hydref 2011

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn cyflwyno canlyniadau cyntaf Astudiaeth Etholiad Cymru 2011.

Arsyllfa Rithwir Dyfi

07 Hydref 2011

Gwahodd cymunedau lleol i gyfrannu at wefan amgylcheddol newydd sydd yn canolbwyntio ar y Ddyfi.

Y Sefydliad Marchnata Siartredig

12 Hydref 2011

Yr Ysgol Rheolaeth a Busnes yn dod yn Ganolfan Astudio ar gyfer Y Sefydliad Marchnata Siartredig.

Wynebau newydd

07 Hydref 2011

Yr enillydd BAFTA, Sara Penrhyn Jones, yn un o chwe darlithydd cyfrwng Cymraeg newydd.

Hanes anabledd

13 Hydref 2011

Dr Steve Thompson yn ymuno ag astudiaeth £1m o hanes anabledd diwydianeiddio.

Ymweliad Brenhinol.

14 Hydref 2011

EUB Iarll Wessex yn ymweld a’r Brifysgol.

Argyfwng yn Ewrop

14 Hydref 2011

Andy Klom, Pennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, i drafod rolau a’r heriau sy’n wynebu’r Comisiwn Ewropeaidd.

Cyfranogiad rhieni i addysg

14 Hydref 2011

Cyhoeddi  casgliadau prosiect ar ddatblygu dangosyddion hawliau dynol ynglŷn â chyfranogiad rhieni o addysg orfodol.

Cynhaeaf Affrica

17 Hydref 2011

Gwyddonydd amlwg o Affrica yn helpu i lansio strategaeth newydd IBERS yn Nhy’r Cyffredin.

Darlith wadd

19 Hydref 2011

Dr Kay Swinburne ASE yn traddodi darlith ar y pwnc “The European Parliament: the democratic element to dealing with the Eurozone crisis”.

Noye's Fludde

20 Hydref 2011

Dehongliad unigryw o stori boblogaidd Arch Noa gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Gwobr Gwyddor Perfformio

24 Hydref 2011

Mae Daniel Ladnar, myfyriwr PhD yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu wedi ennill Gwobr Gwyddor Perfformio Giessen.

Perygl Patentau Meddalwedd

25 Hydref 2011

Dr Richard Stallman, Llywydd y Sefydliad Meddalwedd Rhad ac am Ddim yn traddodi darlith wadd ar y 31 Hydref.

‘The Great Debt Shuffle’

25 Hydref 2011

Golygydd Busnes y BBC Robert Peston i ddarlithio yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ar nos Iau 27 Hydref.

Darlith Goffa E H Carr

27 Hydref 2011

Y damcaniaethwr Cysylltiadau Rhyngwladol, Yr Athro Robert Keohane, i ddarlithio ar ‘Twenty Years of Institutional Liberalism’.

Yr Arglwydd John Morris

27 Hydref 2011

Y cyn AS, gweinidog y Llywodraeth a Thwrnai Cyffredinol, yr Arglwydd John Morris, yn trafod 50 mlynedd mewn gwleidyddiaeth.

Agor cae chwarae 3G

28 Hydref 2011

Canolfan Chwaraeon y Brifysgol yn agor cae ymarfer bob tywydd newydd.

Prifysgol Aberystwyth yn ymateb i adroddiad gan Fwrdd yr Iaith

28 Hydref 2011

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu casgliad Bwrdd yr iaith na thorrodd y Brifysgol unrhyw ymrwymiad penodol yn ei Chynllun Iaith cyfredol.

Australian Art and Artists in London, 1950-1965: An Antipodean Summer

31 Hydref 2011

Dr Simon Pierse o’r Ysgol Gelf yn cyhoeddi cyfrol sy’n canolbwyntio ar ganfyddiadau Prydeinig o gelf a hunaniaeth Awstralia.