Barddoniaeth gwragedd

02 Chwefror 2012

Cyllid Leverhulme i Dr Sarah Prescott ar gyfer astudiaeth o farddoniaeth gwragedd rhwng 1400 ac 1800.

Ymweliad o’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad

07 Chwefror 2012

Ymgynghorydd Cyfreithiol yn Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad, Iain Macleod, i siarad yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Swyddi academaidd newydd

07 Chwefror 2012

Y Brifysgol yn cyhoeddi creu 27 o swyddi academaidd newydd.

Penodi uwch swyddogion i Gyngor Prifysgol Aberystwyth

07 Chwefror 2012

Heddiw, 7fed o Chwefror, bu tri aelod o Gyngor Prifysgol Aberystwyth yn cymryd rhan yng nghyfarfod y Cyngor yn eu swyddogaethau newydd o Drysorydd ac Is-Lywyddion.

Clefyd y Siwgr

08 Chwefror 2012

Angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudiaeth clefyd y siwgr.

Adran Ystadau Prifysgol Aberystwyth

08 Chwefror 2012

Cyhoeddi cynllun i ailstrwythuro Adran Ystadau’r Brifysgol yn dilyn adolygiad mewnol.

Noson yng nghwmni’r Arglwydd Elystan Morgan

09 Chwefror 2012

Cyn-Lywydd y Brifysgol, Yr Arglwydd Elystan Morgan, yn trafod San Steffan a’r cwestiynau mawr sydd yn herio gwleidyddion heddiw.

Darlith J B Willans

09 Chwefror 2012

Yr Athro Timothy Ingold i ddarlithio ‘Catching dreams and making do: the imagination of real life.’

Campau Aber-Bangor

10 Chwefror 2012

Ar ddydd Sadwrn 11 Chwefror, bydd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn amrywiaeth o gystadlaethau chwaraeon.

Ailagor Canolfan y Celfyddydau

11 Chwefror 2012

Ailagor Canolfan y Celfyddydau ac Undeb y Myfyrwyr wedi twll mewn pibell ddŵr.

‘Arwyr a Dihirod’

13 Chwefror 2012

Myfyrwyr Celf yn cyflwyno gweithdai teuluol yn rhad ac am ddim yn Amgueddfa Ceredigion.

Creu eich Swydd eich Hun

14 Chwefror 2012

Trafodaeth fenter i fyfyrwyr a graddedigion, 21 Chwefror 2012, 18.15- 19.45, Campws Penglais.

Penodiadau Newydd

16 Chwefror 2012

Cyhoeddi penodi tri Phennaeth Adran a Dirprwy Ddeon y Gwyddorau newydd.

Gwobr Wy-ch i Brifysgol Aberystwyth

16 Chwefror 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ennill Gwobr Wyau Da Compassion in World Farming.

Dyfodol Plismona yng Nghymru

20 Chwefror 2012

Cyn Prif Gwnstabl Swydd Gaerloyw, Dr Timothy Brain, i ddadlau ei bod yn bryd datganoli plismona yng Nghymru i ofal Llywodraeth y Cynulliad.

Croesawu canfyddiadau ymchwiliad mewnol

23 Chwefror 2012

Cyhoeddi Adroddiad Ymchwiliad Prifysgol Aberystwyth.

Ein Byd yn Symud

24 Chwefror 2012

Gwyl wyddoniaeth dri diwrnod i ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2012.

Y Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd

24 Chwefror 2012

Yr Aelod Seneddol Ceidwadol Stephen Crabb i ddarlithio ar ‘The case of EU aid in an age of austerity’.