Profi golwg robot

05 Medi 2012

Y robot crwydrol, Idris, yn teithio i'r Ynysoedd Dedwydd er mwyn profi ei olwg a’i allu i adnabod targedau gwyddonol ar blanedau megis Mawrth.

Perfformio defodau

05 Medi 2012

Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ryngwladol ar ddefodau a’r berthynas gyda llenyddiaeth, anthropoleg a pherfformio.

Diogelwch ddigidol

05 Medi 2012

Y Brifysgol a’r LLyfrgell Genedlaethol yn cynnal  symposiwm ar y pwnc Gwybodaeth, Diogelwch a Phreifatrwydd Fforensig  yn yr Oes Ddigidol ac y cyd ar y 6ed o Fedi.

Penodiadau hŷn

06 Medi 2012

Penodi Peter Curran (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru) a Lucy Hodson (Prifysgol De Montfort) i swyddi cyfarwddwr Cyllid a Chynllunio.

Hynt gwalch ar y gwynt…

07 Medi 2012

Ymchwilwyr Aber yn dilyn ymfudiad Ceulan Gwalch y Ddyfi

Talu terynged i David Jones

12 Medi 2012

Enwyd canolfan ymchwil newydd ar ôl y bardd a’r artist modernaidd.

03 yw’r rhif cyfrin

12 Medi 2012

Y gwasanaeth bws newydd i’w agor gan y Gweinidog dros Adfywio Huw Lewis AC.

Pencampwriaeth hwylio robotig

17 Medi 2012

Yr Adran Gyfrifiadureg yn cynnal Pencampwriaeth Hwylio Robotig y Byd yng Nghaerdydd yr wythnos hon, 17-21 o Fedi.

Profiad Shanghai

19 Medi 2012

Darlith Gyheoddus gan Dr Wu Jianzhong, Cyfarwyddwr Llyfrgell Shanghai

Marathon ymfudo

25 Medi 2012

Ymchwilwyr o IBERS yn dilyn Ceulan wrth iddo gwblhau'r daith hirfaith i orllewin Affrica.

Esblygiad dynol

27 Medi 2012

Darlith Gyhoeddus: Yr Athro Martin Trauth i ddarlithio ar ‘Esblygiad dynol mewn amgylchedd cyfnewidiol: llynnoedd chwyddog dwyrain Affrica’ ddydd Llun 1 Hydref.

Y Mona Lisa arall

27 Medi 2012

Robert Meyrick, Pennaeth yr Ysgol Gelf, yn ymuno gydag arbennigwr celf yng Ngenefa i ddadorchuddio Mona Lisa arall.

Ser gwyddonol

27 Medi 2012

Llywodraeth Cymru yn lansio ymgyrch £50m yn Aberystwyth i ddenu gwyddonwyr o safon byd.