Gallai technoleg y gofod fod o fudd i gwmnioedd canolbarth Cymru yn ôl ffisegydd o Aberystwyth

04 Ionawr 2019

Mae’r cyhoeddiad o £3.7m o gyllid yr UE gan Mark Drakeford o Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2018 i greu rhwydwaith ymchwil o'r radd flaenaf i helpu diwydiannau i fanteisio ar dechnoleg flaengar, wedi ei groesawu gan wyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

Meillion Coch arloesol i Gymru

04 Ionawr 2019

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

Sut sbardunwyd oes aur sinema Ciwba gan y chwyldro

08 Ionawr 2019

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gan Dr Guy Baron o Adran Ieithoedd Modern y Brifysgol, yn wreiddiol yn y Saesneg ar wefan The Conversation. 

Dyfarnu Cymrodoriaeth Ymchwil Fawr Leverhulme i academydd o Aberystwyth

14 Ionawr 2019

Mi fydd astudiaeth newydd gan hanesydd o Brifysgol Aberystwyth yn edrych ar sut y bu i ardaloedd gwahanol ar draws Ewrop fynd ati i lunio hanesion tebyg dros 800 mlynedd yn ôl.

Agor yr enwebiadau am wobrau'r staff a'r myfyrwyr

16 Ionawr 2019

Mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi dechrau enwebu staff a myfyrwyr ar gyfer gwobrwyon blynyddol Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Dull golygu genynnau yn lleihau effaith rhai clefydau parasitig

16 Ionawr 2019

Mae parasitolegydd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn un o dîm o ymchwilwyr ledled y byd sydd wedi defnyddio offeryn golygu genynnau i gyfyngu ar effaith schistosomiasis, salwch sy'n effeithio ar fwy na chwarter biliwn o bobl yn Ne-ddwyrain Asia, Affrica Is-Sahara, ac America Ladin.

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf Stonewall eto

21 Ionawr 2019

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol y DU gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Darlith gyhoeddus: ‘A Hundred Years’ Crisis? In defence of globalism and International Relations’

22 Ionawr 2019

Bydd Is-Ganghellor Prifysgol Rhydychen yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 7 Chwefror 2019, fel rhan o Gyfres Siaradwyr Canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Lansio ysgoloriaeth er cof am Emily Price

23 Ionawr 2019

Bydd angerdd ac ymroddiad myfyrwraig ifanc wrth hyrwyddo rôl menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn cael ei goffáu gydag ysgoloriaeth newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ysgoloriaeth newydd yn dathlu llwyddiannau chwaraeon

28 Ionawr 2019

Mae enillwyr cyntaf gwobr chwaraeon newydd sydd yn cydnabod llwyddiannau chwaraeon myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi eu cyhoeddi.

Gwyddonwyr o Aber yn profi tracwyr ffitrwydd

28 Ionawr 2019

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn profi cywirdeb tri traciwr ffitrwydd poblogaidd ar gyfer rhaglen deledu materion defnyddwyr BBC Wales.

Coleg Cymraeg yn penodi llysgenhadon o Brifysgol Aberystwyth

29 Ionawr 2019

Mae pum myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth wedi eu penodi’n llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer 2019.

Cyfarwyddwr Cerdd Prifysgol Aberystwyth yn arwain yn yr Wcrain

30 Ionawr 2019

Bydd Cyfarwyddwr Cerdd Prifysgol Aberystwyth yn arweinydd gwadd ar un o gerddorfeydd symffoni mwyaf blaenllaw'r Wcráin mewn cyngerdd yn y wlad ddydd Gwener 1 Chwefror 2019.

Cymhellion ariannol ar gyfer ymarfer dysgu

30 Ionawr 2019

Mae Cyfarwyddwr yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael eu hymestyn i'r flwyddyn academaidd 2019-20.