Ymchwil o Aberystwyth yn rhan o arddangosfa Kindertransport ym Merlin

William (Wolfgang) Dieneman, (dde) cyn Lyfrgellydd Prifysgol Aberystwyth gyda Tywysog Charles yn agoriad swyddogol Llyfrgell Hugh Owen.

William (Wolfgang) Dieneman, (dde) cyn Lyfrgellydd Prifysgol Aberystwyth gyda Tywysog Charles yn agoriad swyddogol Llyfrgell Hugh Owen.

14 Awst 2019

Bydd ymchwil gan academydd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos mewn arddangosfa awyr agored yn Berlin i nodi 80 mlynedd Kindertransport.

Diolch i drenau Kindertransport, llwyddodd tua 10,000 o blant Iddewig yn bennaf i adael yr Almaen Natsïaidd yn 1938-39, cyn dechrau’r Ail Ryfel Byd.

Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, mae Dr Andrea Hammel o Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Aberystwyth wedi bod yn darganfod ac yn dogfennu straeon y rhai wnaeth ffoi.

Bydd pedair o’r straeon hynny yn ymddangos mewn arddangosfa newydd sy’n cael ei chynnal rhwng 16 Awst a 27 Hydref 2019.

Mae’r arddangosfa, ‘Am Ende des Tunnels’ (‘Ar ddiwedd y twnnel’), tu allan i orsaf reilffordd Berlin-Charlottenburg – un o’r gorsafoedd a ddefnyddiwyd gan fudiadau cymorth i Iddewon yr Almaen i roi plant ar y trenau a’u cludodd i’r DU.

Mae stori am fywyd y diweddar William Dieneman, cyn Lyfrgellydd Prifysgol Aberystwyth, ymhlith y rhai sy’n cael sylw.

Ganed Wolfgang Dienemann yn 1929, a gadawodd Berlin ar drên y Kindertransport ym mis Ionawr 1939 yn 9 oed.

Symudodd o un teulu maeth i’r llall am gyfnod cyn cael ei dderbyn i ysgol breswyl ym Mryste.

I lawer a deithiodd ar yr Kindertransport dyna’r tro olaf iddynt weld eu rhieni, ond bu William Dieneman yn ffodus; llwyddodd ei fam a’i dad i ddianc i Brydain cyn dechrau’r Ail Ryfel Byd.

Roedd Ruth Parker ar yr un trên â William wrth iddynt adael Berlin a theithio i Brydain yn 1939. Bydd un o’i phlant yn rhoi darlleniad yn nigwyddiad lansio’r arddangosfa ar 15 Awst.

Cyn yr agoriad swyddogol, dywedodd Dr Hammel: “Er mawr syndod i mi, roedd Ruth a William ar yr un trên ym mis Ionawr 1939, ond yn anffodus daeth hyn yn hysbys yn rhy hwyr i William, a fu farw ym mis Medi 2018. Ar hyd y blynyddoedd bu William yn chwilio am eraill a deithiodd gydag ef i’r DU.

“Mae lle amlwg i’r Kindertransport wrth i’r Holocost gael ei goffáu’r yn y DU gan ei fod yn ymwneud yn uniongyrchol â llywodraeth Prydain a dinasyddion Prydeinig. Dim ond nawr mae’n cael mwy o sylw cyhoeddus yn yr Almaen.”

Mae Dr Hammel wedi cydweithio ar yr arddangosfa gyda Phrifysgol Nottingham Trent, y Kommunale Galleri Berlin, Adran Ddiwylliant Charlottenburg-Wilmersdorf, Sefydliad Inge Deutschron a PhotoWerkBerlin.

Noddwr prosiect yr arddangosfa yw Syr Sebastian Wood, Llysgennad Prydain ym Merlin.

Yr arddangosfa ym Merlin yw’r diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau sy’n nodi pen-blwydd y Kindertransport.

Ar 15 Tachwedd 2018, bu Dr Hammel yn rhan o ddigwyddiad i goffáu’r Kindertransport yn Llundain a drefnwyd gan yr Arglwydd Alf Dubs, a gyrhaeddodd ar Kindertransport ei hun i’r DU yn chwech oed, a’i sefydliad Safe Passage sy’n ymgyrchu dros ffoaduriaid heddiw.

Ar 6 Rhagfyr 2018, mynychodd ddigwyddiad coffa ym Merlin a gynhaliwyd gan Swyddfa Dramor yr Almaen a Llysgenhadaeth Prydain.