Atebion adeiladol i greu cynefin i fywyd morol ar amddiffynfeydd llifogydd

01 Awst 2019

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn gosod teils arbennig ar amddiffynfyedd morol yn y Borth yng Ngheredigion, gyda’r bwriad o gopïo’r amgylchiadau delfrydol ar gyfer bywyd gwyllt.

Prifysgol Aberystwyth ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol

02 Awst 2019

‘Cymru, Ewrop a Llanrwst’, y blaned Mawrth, hel atgofion am Bantycelyn ac adfywio’r Gymraeg, dyma fydd rhai o’r themâu fydd yn cael eu trafod fel rhan o raglen Prifysgol Aberystwyth yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, Sir Conwy yn ystod yr wythnos sydd i ddod.

Cyn-fyfyrwyr a staff yn dathlu 100 mlynedd o Fridio Planhigion yn Aberystwyth

02 Awst 2019

Mae 100 mlynedd o arbenigedd bridio planhigion arobryn yn Aberystwyth yn cael ei ddathlu gyda chyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth.

Galw ar i lywodraethau ystyried effeithiau datblygu economaidd ar ieithoedd lleiafrifol

07 Awst 2019

Dylai llywodraethau roi mwy o bwyslais ar ddeall sut mae datblygu economaidd yn effeithio ar ieithoedd lleiafrifol os yw’r Gymraeg ac ieithoedd tebyg am ffynnu, yn ôl ymchwilwyr o brifysgolion Aberystwyth a Chaeredin.

Academydd o Brifysgol Aberystwyth yn ennill Gwobr Gwerddon

07 Awst 2019

Dr Lowri Cunnington Wynn o Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni.

Y Brifysgol yn dathlu rhagoriaeth wrth addysgu

08 Awst 2019

Alison Pierse, Tiwtor Celf Dysgu Gydol Oes, sydd wedi ennill Gwobr Cwrs Nodedig Prifysgol Aberystwyth 2018-19 am ei modiwl dysgu o bell Hanes Celf, Figuratively Speaking: The History of Western Figurative Sculpture.

Ymchwil o Aberystwyth yn rhan o arddangosfa Kindertransport ym Merlin

14 Awst 2019

Bydd ymchwil gan academydd o Brifysgol Aberystwyth yn ymddangos mewn arddangosfa awyr agored yn Berlin i nodi 80 mlynedd Kindertransport.

Oliver! yn agor i ymated gwych gan y gynulleidfa

14 Awst 2019

Mae cynhyrchiad Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth o’u sioe gerdd tymor yr haf, Oliver!, wedi’i gyfarwyddo gan Richard Cheshire, wedi mwynhau noson agoriadol llawn dop gyda’r gynulleidfa wrth eu bodd ac ar eu traed yn bloeddio’u cymeradwyaeth wrth i’r cast dynnu’r sioe i’w derfyn.

Cwsmeriaid yn allweddol i system raddio ansawdd bwyta cig yng Nghymru

19 Awst 2019

Mae 1200 o bobl yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn panel blasu cwsmeriaid mewn 20 digwyddiad ar draws Cymru a Lloegr fel rhan o brosiect mawr i sicrhau’r ansawdd bwyta gorau posibl ar gyfer Cig Eidion Cymreig PGI.

Cydnabod effaith ymchwil ym meysydd iechyd byd-eang a physgodfeydd cynaliadwy

21 Awst 2019

Mae dau aelod o staff sy'n gweithio ar brosiectau arloesol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael eu gwobrwyo i gydnabod effaith gadarnhaol eu gwaith ymchwil, ym Mhrydain ac yn rhyngwladol.

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Penwythnos Mawr Pride Cymru

22 Awst 2019

Prifysgol Aberystwyth yw un o brif noddwyr Penwythnos Mawr Pride Cymru sy’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd ar 23 – 25 Awst 2019.

Cyllid Comic Relief ar gyfer ymchwil dementia a cham-drin domestig

22 Awst 2019

Y cysylltiad rhwng dementia a cham-drin domestig fydd canolbwynt astudiaeth newydd gan ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth sy’n edrych ar gam-drin mewn pobl hŷn.