Lleoliadau ac Iechyd Meddwl

06 Tachwedd 2019

Beth sy'n gwneud lleoliad iach? Ble rydyn ni'n teimlo ar ein gorau? Sut mae ein hamgylchedd yn dylanwadu ar y ffyrdd rydyn ni'n byw, meddwl a theimlo?  Dyma rai o’r cwestiynau fydd yn cael eu trafod yn ystod 'Lleoliadau ac Iechyd Meddwl', digwyddiad yn yr Hen Goleg, ddydd Sadwrn 9 Tachwedd.

Nawdd gan y Loteri Genedlaethol i astudiaeth am ffoaduriaid yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru

06 Tachwedd 2019

Mae prosiect wedi ennill cyfran o grant £2m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i astudio profiadau ffoaduriaid a ddaeth i Gymru wrth ddianc oddi wrth y Natsïaid.

Defnyddwyr yn helpu i lunio dyfodol cig eidion Cymru

07 Tachwedd 2019

Y mis hwn, mae aelodau’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i flasu cig a rhoi eu barn amdano er mwyn helpu ffermwyr Cymru i wneud yn siŵr eu bod yn cynhyrchu cig eidion o’r safon uchaf drwy’r amser. Mae prosiect ‘BeefQ’ sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad ag amryw o bartneriaid o’r diwydiant amaethyddol.

Prifysgol Aberystwyth i groesawu Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli

07 Tachwedd 2019

Bydd Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli yn ymweld â Phrifysgol yn 2020, wrth i bum awdur oedolion ifanc arobryn weithio gyda phobl ifanc ar draws Cymru.

Estyn cefnogaeth gyfreithiol i gyn-filwyr

08 Tachwedd 2019

Mae prosiect ymchwil cyfreithiol unigryw ledled Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yn anelu at estyn cymorth i 1,000 o gyn-filwyr a'u teuluoedd.

Gwell gwerthuso a chyllido i gynorthwyo ymdrechion i hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol

12 Tachwedd 2019

Byddai ymdrechion i hyrwyddo ieithoedd lleiafrifol ymysg plant a phobl ifanc yn elwa o wella’r ffordd y mae prosiectau yn cael eu gwerthuso, ac o gyllid digonol yn ol ymchwilwyr o brifysgolion Aberystwyth a Chaeredin.

Digwyddiad yn dathlu arfer dda ac arloesi wrth hybu’r iaith Gymraeg

12 Tachwedd 2019

Trin, trafod a dathlu ymdrechion hybu’r Gymraeg a chynllunio iaith mewn cyd-destun rhyngwladol fydd canolbwynt y sylw mewn digwyddiad ddeuddydd gaiff ei gynnal yn yr Hen Goleg ar 28-29 Tachwedd.

Gôl-geidwad talentog yw’r diweddaraf i dderbyn Ysgoloriaeth Clwb Pêl-droed Tref Aberystwyth

13 Tachwedd 2019

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth a Chlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth i’r gôl-geidwad talentog, Alex Pennock.

Gwasanaeth cyfreithiol am ddim ar restr fer gwobr fawreddog

13 Tachwedd 2019

Mae gwasanaeth cyngor cyfreithiol am ddim, a ddarperir gan Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y cyd â chwmni cyfreithiol Emma Williams Family Law, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog Pro Bono.

‘Eicon cenedlaethol’ o Wlad yr Iâ wedi ei ddarganfod yn Ysgol Gelf Aberystwyth

14 Tachwedd 2019

Arwyddocâd diwylliannol Menyw’r Mynydd gan yr arlunydd Johann Baptist Zwecker (1814-1876) i bobl Gwlad yr Iâ yn dod i’r amlwg yn ystod ymweliad academaidd.

Lansio cod urddas a pharch

19 Tachwedd 2019

Mae'r Brifysgol wedi lansio cod urddas a pharch newydd i fyfyrwyr, sy’n dangos ei hymrwymiad i sicrhau diogelwch a lles ei myfyrwyr.

Darlith Gyhoeddus: Y GIG ac Iechyd Byd-eang

19 Tachwedd 2019

Gallu afiechydon i ledu’n gyflym ar draws ffiniau a chyfandiroedd mewn oes fyd-eang, a’r her i’r syniad o wasanaeth iechyd ‘cenedlaethol yn sgil hynny, fydd pwnc darlith gyhoeddus, ddydd Mercher, 27 Tachwedd.