Gwneud cais ar bapur

Nodiadau Canllaw

Dylech lawrlwytho’r canllawaiau ar gyfer ymgeisio i’ch helpu i lenwi’r ffurflen gais yn gywir:

Ferswin PDF

Ffurflen Gais

Mae'r ffurflen gais isod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhaglenni ymchwil a Addysgir ac a gellir ei lawrlwytho ar ffurf pdf neu Word .

Ffurflen Geirda

Dylech lawrlwytho copïau o’r Ffurflen Geirda ar gyfer cyrsiau Meistr a PhD. Ewch i’r rhan penodol o'r dudalen cyn i chi wneud cais i gael rhagor o wybodaeth am eirdâu.

Cyflwyno cais

Anfonwch eich ffurflenni cais, ynghyd â’r geirdâu ac unrhyw ddogfennau ategol eraill, i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion. Os yn e-bostio dogfennau, cofiwch eu hanfon fel ffeiliau pdf

Ebost: derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk

Noder, oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 presennol, fod tîm y Swyddfa Derbyniadau i Raddedigion yn parhau i weithio gartref.  Felly, cyflwynwch ddogfennau i ni drwy e-bost yn hytrach na thrwy'r post.