Gwneud cais ar bapur

Nodiadau Canllaw

Dylech lawrlwytho’r canllawaiau ar gyfer ymgeisio i’ch helpu i lenwi’r ffurflen gais yn gywir:

Ferswin PDFNodiadau Cyfarwyddyd

 

Ffurflen Gais

Mae'r ffurflen gais isod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhaglenni ymchwil a Addysgir ac a gellir ei lawrlwytho ar ffurf pdf neu Word .


Ffurflen Geirda

Dylech lawrlwytho copïau o’r Ffurflen Geirda ar gyfer cyrsiau Meistr a PhD. Ewch i’r rhan penodol o'r dudalen Cyn i chi wneud cais i gael rhagor o wybodaeth am eirdâu.


Cyflwyno cais

Anfonwch eich ffurflenni cais, ynghyd â’r geirdâu ac unrhyw ddogfennau ategol eraill, i’r Swyddfa Derbyn Graddedigion. Os yn e-bostio dogfennau, cofiwch eu hanfon fel ffeiliau pdf

Swyddfa Derbyn Graddedigion
Cofrestrfa Academaidd
Adeilad Cledwyn
Prifysgol Aberystwyth
Campws Penglais
Aberystwyth
SY23 3DD

Ebost: derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk