Beth yw'r costau byw?

I'ch helpu i amcangyfrif faint o arian y byddwch yn ei wario yn ystod eich astudiaethau, rydym wedi llunio cyfarwyddiadau ynghylch eich costau byw arfaethedig. Mae dadansoddiad o'r costau byw ar gael i uwchraddedigion amser-llawn o'r DU/UE ac uwchraddedigion amser-llawn nad ydynt yn dod o'r UE.