Proffiliau Myfyrwyr

Eve Edmonds

Aberystwyth Seicoleg Raddedig

“Rwy’n gobeithio cwblhau gradd Meistr sy’n canolbwyntio ar Seicoleg Glinigol / Iechyd Meddwl i ehangu fy ngwybodaeth am yr agweddau hynny sydd o ddiddordeb mawr i mi ac a fydd yn berthnasol yn y dyfodol, cyn mynd ymlaen gobeithio i gwblhau doethuriaeth er mwyn gwireddu fy mreuddwyd o fod yn Seicolegydd Addysg”

James Johnson

Aberystwyth Seicoleg Raddedig

"Ar ôl graddio symudais i Dde Corea am 14 mis i ddysgu Saesneg, ac wedyn fe gymerais yn fy mhen y byddai'n syniad da iawn beicio o gwmpas y byd. Dros y 13 mis diwethaf rwy wedi beicio dros 9000 milltir drwy 19 o wledydd yn Ewrop, Asia ac America."

Ondřej Zíka

Aberystwyth Seicoleg Raddedig

"Dechreuais weithio fel cynorthwyydd ymchwil ym maes niwrowyddoniaeth affeithiol yng Nghanolfan Delweddu Cyseiniant Magnetig Gweithredol yr Ymennydd (FMRIB) ym Mhrifysgol Rhydychen. Yn 2015 fe'm derbyniwyd i raglen PhD mewn Niwrowyddoniaeth Glinigol yn Rhydychen lle y byddaf yn ymchwilio i sylfaen niwral penderfyniadau ar wneir ar sail gwerthoedd mewn cyd-destunau clinigol."

Holly Casey

Aberystwyth Seicoleg Raddedig

“Rwy’n cymryd blwyddyn allan cyn (gobeithio) dychwelyd i Aberystwyth i gwblhau Cwrs Uwchraddedig mewn Addysg a fydd yn galluogi i mi ddysgu plant ysgol. Mae cael fy nysgu gan ddarlithwyr sy’n angerddol am Seicoleg ac yn cyhoeddi cyfnodolion yn rheolaidd wedi fy ysbrydoli i ddysgu eraill”