Mr Matt Wilby

BSc Cyfrifiadura’r Rhyngrwyd a Gweinyddu Syst

Mr Matt Wilby

Psychology Technician

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Matt o Brifysgol Aberystwyth yn 2014 gyda Gradd mewn Cyfrifiadureg y Rhyngrwyd a Gweinyddu Systemau. Bu'n gweithio am gyfnod byr fel dylunydd gwefannau a llyfrynnau ar nifer o brosiectau cyn ymuno â'r adran ym mis Ionawr 2015 trwy'r rhaglen AberYmlaen, gan ddechrau yn ei swydd bresennol fel technegydd ym mis Mawrth y flwyddyn honno.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fy rôl yn yr adran yw sicrhau bod yr holl offer yn gweithio ac ar gael fel bod modd i'r myfyrwyr a'r staff gael y budd mwyaf posibl o'i ddefnyddio. Rwyf hefyd yn gyfrifol am ychwanegu at yr offer sydd gennym, a gwella'r offer hwnnw, i sicrhau bod yr adran mor gyfredol ac arloesol â phosib o safbwynt technegol. Rwyf hefyd yn rheoli gwefan yr adran ac yn creu dyluniadau graffeg i'r adran naill ai i'w hargraffu neu at ddibenion digidol.