27. Effaith Pryder ar gydbwysedd gan ddefnyddio'r model her CO2
Dr Alexander Taylor

Astudiaeth CO2 Dr Alexander Taylor

Archwiliodd y prosiect y berthynas rhwng pryder a newidiadau mewn cydbwysedd.

Cwblhaodd gwirfoddolwyr gyflwr anadlu gyda neu heb CO2 ychwanegol am gyfnod o 20 munud, gan achosi symptomau pryder dros dro.

Mesurwyd rheolaeth cydbwysedd yn ystod yr amodau anadlu hyn. Dangosodd y canlyniadau fod pryder yn effeithio'n uniongyrchol ar rheoli cydbwysedd mewn oedolion iau iach.

Nodyn: Cydweithio â Dan Lowe o Brifysgol Brunel.

Adran Seicoleg – Ymchwil

Trydar – Psychology at Aber

Facebook  – Psychology at Aber

Mwy o wybodaeth

Dr Alexander Taylor

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol