31. Bridio mathau o feillion hynod barhaus yn cael effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd ffermio da byw
Dr Catherine Howarth

Red clover

Mae rhaglenni ymchwil a bridio Prifysgol Aberystwyth wedi cynhyrchu mathau hynod barhaus o feillion.

Mae cynyddu'r defnydd o'r mathau hyn mewn amaethyddiaeth glaswelltir yn darparu buddion economaidd ac amgylcheddol.

Cyflwynwyd y nodwedd rhisomaidd (h.y. ymledu trwy egin tanddaearol) o feillion Cawcasws i feillion gwyn trwy groesrywio rhyng-benodol i wella dyfalbarhad o dan bori a sychder.

Yr amrywiaeth meillion gwyn masnachol cyntaf o’r fath yw AberLasting gyda 40t o hadau’n cael eu cynhyrchu yn 2017, ac mae’r galw’n cynyddu’n gyflym.

Mae mathau parhaus o feillion coch wedi’u datblygu, yn enwedig AberClaret, sy’n cynhyrchu cnwd uchel yn y drydedd a’r bedwaredd flwyddyn cynhaeafu. Mae’n cyfrif am 15% o werthiant hadau meillion coch yn y DU.

Bridio Planhigion ar gyfer y Dyfodol

 

Mwy o wybodaeth

Dr Catherine Howarth

Adran Academaidd

IBERS

Nesaf
Blaenorol