135. Tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg? Polisi a chynllunio iaith yng Nghymru
Dr Elin Royles, Dr Huw Lewis, Dr Catrin Wyn Edwards

Catrin_Huw_Elin

Gan adlewyrchu arwyddocâd gwleidyddol cynyddol amrywiaeth ddiwylliannol, mae ymyriadau polisi cyhoeddus sy’n anelu at wella rhagolygon ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol wedi dod yn fwyfwy amlwg mewn sawl rhan o’r byd.

Mae ymchwil diweddar gan Dr Huw Lewis, Dr Elin Royles a Dr Catrin Edwards yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth wedi canolbwyntio ar ddadansoddi’r gwahanol ddulliau o adfywio iaith sydd wedi’u mabwysiadu gan lywodraethau is-wladwriaethol ar draws Ewrop a Gogledd America.

Yn seiliedig ar yr ymchwil hwn, rhwng Awst 2016 a Gorffennaf 2017, bu modd iddynt lywio a dylanwadu ar y drafodaeth bolisi a gyfrannodd at baratoi strategaeth iaith genedlaethol uchelgeisiol Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017.

Polisi Iaith

Trydar – Interpol Aberystwyth

Facebook – InterpolAber

Mwy o wybodaeth

Dr Elin Royles

Dr Huw Lewis

Dr Catrin Wyn Edwards

Adran Academaidd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Nesaf
Blaenorol