119. Robotiaid ar gyfer y Byd Go Iawn
Dr Helen Miles, Dr Fred Labrosse, Dr Patricia Shaw

smart-eve-versus-the-icub

Mae gan grŵp ymchwil Roboteg Deallus (IRG) Prifysgol Aberystwyth arbenigedd sylweddol mewn cynhyrchu systemau caledwedd a meddalwedd integredig ar gyfer cymwysiadau byd go iawn sy’n cael effaith sylweddol, gan gynnwys yn y diwydiant gofod.

Mae aelodau'r IRG yn gyfrifol am ddatblygu sawl system allweddol o'r rhaglen ExoMars a darparu data ar gyfer partneriaid yn y diwydiant. At hynny, maent wedi bod yn ymgysylltu'n frwd â'r cyhoedd.

Trwy weithgareddau amrywiol sy'n apelio at ystod eang o gynulleidfaoedd ynghyd â'r Clwb Roboteg arobryn, maent wedi rhyngweithio â miloedd o bobl, gan ysbrydoli pobl ifanc a newid safbwyntiau ar ddyfodol a photensial roboteg.

Newyddion: Llwyddiant i lun o’r iCub yn dysgu wrth chwarae

Adran Cyfrifiadureg – Roboteg Deallus

Aberystwyth Robotics Club

ExoMars

Trydar –  AberRobotics

Mwy o wybodaeth

Dr Helen Miles

Dr Fred Labrosse

Dr Patricia Shaw

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol