11. Ysgrifennu Covid Hir
Dr Jacqueline Yallop

Ysgrifennu Creadigol

Y prosiect hwn yw cam cyntaf ymchwiliad i sut y gallai ysgrifennu creadigol effeithio ar reolaeth Covid hir.

Mae’r prosiect yn un o nifer, o fewn yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, sy’n archwilio’r cysylltiadau rhwng creadigrwydd a lles.

Sut gallai gweithgareddau ysgrifennu creadigol effeithio ar brofiad person o Covid hir? Nod ein hastudiaeth ragarweiniol yw ateb y cwestiwn hwn trwy wahodd grwpiau bach o gleifion Covid hir i fynychu gweithdai ysgrifennu a ddyluniwyd yn arbennig. Yna byddwn yn gwerthuso effeithiau adroddedig y gweithdai, ac yn anelu at sefydlu prosiect tymor hwy, gyda chysylltiadau ag ymarferwyr gofal iechyd ledled Cymru.

Newyddion: Prosiect ysgrifennu yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o Covid hir

Trydar: @jacqyallop

Mwy o wybodaeth

Dr Jacqueline Yallop

Adran Academaidd

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Nesaf
Blaenorol