45. Adnoddau mesur mewn theori gwybodaeth cwantwm
Dr Jukka Kiukas

quantum information theory

Mae'r prosiect hwn yn datblygu modelau mathemategol ar gyfer mesuriadau a ddefnyddir wrth brosesu gwybodaeth cwantwm.

Gan fynd y tu hwnt i gysylltiad cwantwm ac ansicrwydd Heisenberg, mae'r dull mesur-ganolog wedi bod yn hanfodol yn ddiweddar iawn ar gyfer cymwysiadau modern sy'n gofyn am echdynnu gwybodaeth yn gelfydd o systemau ffisegol swnllyd cymhleth i wneud y defnydd gorau posibl o'u priodweddau cwantwm.

Quantum Structures, Information and Control

Amount of quantum coherence needed for measurement incompatibility

Subspace constraints for joint measurability

Complementary Observables in Quantum Mechanics

Sharp uncertainty relations for number and angle

Continuous-variable steering and incompatibility via state-channel duality

Mwy o wybodaeth

Dr Jukka Kiukas

Adran Academaidd

Adran Mathemateg

Nesaf
Blaenorol