50. Merched ac iechyd
Dr Martine Robson

Dr Martine Robson

Rydym yn defnyddio cysyniadau fel syniad Foucault o bŵer i archwilio’r grymoedd cymdeithasol ehangach sy’n llywio profiadau menywod, a’r ffyrdd y mae menywod yn rheoli disgwyliadau cymdeithasol o iechyd corfforol a meddyliol.

Mae ein llyfr, Postfeminism and Health, yn arddangos ein hymagwedd ac enillodd wobr llyfr academaidd 2021 Cymdeithas Seicolegol Prydain.

Newyddion: Academydd o Aberystwyth yn cipio gwobr llyfr Cymdeithas Seicoleg Prydain

Mwy o wybodaeth

Dr Martine Robson

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol