56. Ail-lunio tirwedd Cymru i gyflawni potensial amaethyddiaeth yr ucheldir
Dr Muhammad Naveed Arshad

The sky was clearer in those days

Mae Cymru’n adnabyddus am ei bryniau gwyrdd sydd wedi’u gorchuddio â phorfa barhaol i dda byw.

Mae potensial sylweddol i wella cynhyrchiant amaethyddol yng Nghymru o dan senarios newid hinsawdd.

Mae ail-lunio tirwedd Cymru trwy gyflwyno mwy o arallgyfeirio defnydd tir yn angenrheidiol o dan yr hinsawdd bresennol ac yn y dyfodol.

Mae model seiliedig ar broses, MiscanFOR, wedi rhagweld cnwd cynnyrch yn dangos ardaloedd posibl ar gyfer pob cnwd.

Dangosodd yr astudiaeth fod miscanthus a helyg fel cnydau bio-ynni yn addas ar gyfer llawer o ucheldiroedd Cymru ac y gallent chwarae rhan bwysig wrth liniaru allyriadau nwyon tŷ gwydr a brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

The Conversation – Climate change could wreck traditional sheep farming in Wales

Trydar – Dr. Naveed Arshad

 

Mwy o wybodaeth

Dr Muhammad Naveed Arshad

Adran Academaidd

IBERS

Nesaf
Blaenorol