96. Dadansoddi, lliniaru a dylunio ymbelydredd ar gyfer offeryniaeth ar Jovian Icy Moon Explorer (JUICE) yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd
Dr Tom Knight, Yr Athro Manuel Grande

Jovian Icey Moon Explorer

Fel rhan o gonsortiwm Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA), mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn helpu i gynllunio’r daith JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) sydd ar ddod i’r blaned nwy enfawr.

Bu ein gwyddonwyr yn gweithio ar y Pecyn Amgylcheddol Gronynnau (PEP) ar fwrdd JUICE, a'r cysgodi ymbelydredd i amddiffyn yr offer sensitif rhag amgylchedd llym Jovian.

Disgwylir i'r genhadaeth gael ei lansio ar 13 Ebrill 2023, cyrraedd system Jovian ym mis Gorffennaf 2031 ac orbit Ganymede ym mis Rhagfyr 2034.

Newyddion: Gwyddonwyr Aberystwyth yn helpu i warchod taith ofod i’r blaned Iau rhag ymbelydredd eithafol

The European Space Agency – Juice

Trydar – Aber Uni Physics

Mwy o wybodaeth

Dr Tom Knight

Yr Athro Manuel Grande

Adran Academaidd

Adran Ffiseg

Nesaf
Blaenorol