139. Gwella canlyniadau cleifion a datblygu buddion masnachol trwy ddadansoddi delweddau meddygol
Yr Athro Reyer Zwiggelaar, Dr Chuan Lu

Canfod strwythurau fasgwlaidd o fewn y retina yn awtomataidd.

Mae'r ymchwil ar ddadansoddi delweddau meddygol o fewn y grŵp ymchwil Graffeg a Delweddu Gweledigaeth (VGV) yn Aberystwyth wedi arwain at ystod eang o effaith.

Mae wedi galluogi datblygiadau mewn gwybodeg gofal iechyd, yn enwedig mewn perthynas â meddalwedd segmentu orthopaedeg fasnachol, y safon endometriosis dwfn rhyngwladol, segmentu sglerosis ymledol/strôc ac adsefydlu strôc, a thrin clefyd y retina.

Mae effaith o’r fath wedi effeithio’n gadarnhaol ar boblogaethau o wahanol feintiau, yn amrywio o gleifion unigol i grŵp o ysbytai. Mae wedi arwain at newid arferion gyda safonau rhyngwladol newydd eu cyflwyno yn y sector gofal iechyd perthnasol, ac wedi bod o fudd i'r sector masnachol gydag offer gwell sydd yn ei dro yn gwella canlyniadau cleifion.

Adran Cyfrifiadureg - Ymchwil

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Dr Chuan Lu

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol