Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim (dau semester)

Trosolwg: Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD, ac eithrio myfyrwyr MBA ac MSc o’r Ysgol Rheolaeth a Busnes*.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch gofrestru at gyfer yr holl seminarau neu rai ohonynt yn unig.

Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Cofrestru a lleoedd: Cofrestrwch cyn gynted â phosibl. Os bydd nifer fawr o fyfyrwyr byddwn yn ailadrodd y sesiynau.

  • Mewngofnodwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar yr dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Trefnir ar y cyd gan Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

 

DateTimeLocationSubject
Semester1
06/10/21

14:00-15:30 

Ar lein (Teams)

Establishing focus with written assignments 

13/10/21

14:00-15:30

Ar lein (Teams) 

Essays and reports: comparative structures

20/10/21

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Creating a critical stance in a literature review

27/10/21

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Introductions with impact

03/11/21

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Maintaining clarity and focus

10/11/21  13:00-14:00  Ar lein (Teams) New to Aber? Returning to research? Need a library refresh? 
17/11/21  13:00-14:00   Ar lein (Teams) Getting started with EndNote reference management 
24/11/21  13:00-14:00   Ar lein (Teams) Keeping up to date in your research topic 
Semester 2
09/02/22 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

16/02/22 13:00-14:00

Ar lein (Teams)

Ailadroddwyd o Semester 1: Keeping up to date in your research area

16/02/22 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Functional development of narrative structure

23/02/22 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing a critical reflection in a practice based context

02/03/22 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Establishing aspects of voice

09/03/22 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Dissertation planning 1

16/03/22 13:00-14:00 Ar lein (Teams)

Ailadroddwyd o Semester 1: Getting started with EndNote reference management

16/03/22 14:00-15:30 Ar lein (Teams) 

Dissertation planning 2