Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim

Ymunwch â ni i ddatblygu eich sgiliau

Mae’r rhaglen sgiliau yn agored i holl fyfyrwyr uwchraddedig Prifysgol Aberystwyth - Meistr, MPhil a PhD - yn rhad ac am ddim. Gallwch fynychu pob un neu rai o'r gweithdai yn unig.

Bydd deunyddiau addysgu y gweithdai, gan gynnwys recordiadau, cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol, ar gael trwy'r mudiad SgiliauAber/AberSkills Blackboard Learn Ultra.

 

Semester 2 2024 - gweithdai cyfrwng Saesneg 

Dyddiad Amser Lleoliad Cynnwys y gweithdy Manylion ymuno
14/02/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 6: Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

Dolen Teams i ymuno

21/02/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 7: Functional development of narrative structure

Dolen Teams i ymuno

28/02/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 8: Establishing aspects of voice 1

Dolen Teams i ymuno

06/03/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 9: Establishing aspects of voice 2

Dolen Teams i ymuno

13/03/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 10: Dissertation planning part 1

Dolen Teams i ymuno

20/03/2024 14:00-15:30

Ar-lein drwy Teams 

Writing 11: Dissertation planning part 2

Dolen Teams i ymuno

 Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth