Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim (dau semester)

Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch fynychu pob un neu rai o'r seminarau yn unig.

I gofrestru ar y rhaglen: :

Wedi ichi gofrestru, chwiliwch am y modiwl ar eich tudalen Cyrsiau yn Blackboard

Bydd deunyddiau'r dosbarth ar gael yn y ffolder Cynnwys yn y modiwl Blackboard ar ôl pob dosbarth.

Byddwch yn cael neges ebost i'ch atgoffa cyn pob dosbarth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

 

Date Time Location Subject
Semester1
12/10/22

14:00-15:30 

Ar lein (Teams)

Writing 1: Establishing focus with written assignments 

19/10/22

14:00-15:30

Ar lein (Teams) 

Writing 2: Essays and reports: comparative structures

26/10/22

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 3: Creating a critical stance in a literature review

02/11/22

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 4: Introductions with impact

09/11/22

13:00-14:00

Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills 1:

New to Aber? Returning to research? Need a library refresh? 

16/11/22

14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 5: Maintaining clarity and focus

23/11/22  13:00-14:00  Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills 3:

Keeping up to date in your research topic 

23/11/22 14:00-15:00  Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills 2:

Getting started with EndNote reference management (Wedi ei ail drefnu o'r 16eg)

07/12/22  13:00-14:00   Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills 5:

An introduction to Metrics and Altmetrics

14/12/2022 13:00-14:00 Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills 4:

Using Mendeley (free) for reference management (Wedi ei ail drefnu o'r Tachwedd 30ain)

Semester 2
18/01/23 13:00-14:00

Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills (repeated from Semester 1):

New to Aber? Returning to research? Need a library refresh?

25/01/23 13:00-14:00

Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills  (repeated from Semester 1):

Keeping up to date in your research topic

01/02/23 13:00-14:00

Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills (repeated from Semester 1):

Getting started with EndNote reference management - CANSLO

01/02/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 6: Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

08/02/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 7: Functional development of narrative structure

15/02/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 8: Establishing aspects of voice 1

22/02/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 9: Establishing aspects of voice 2

01/03/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 10: Dissertation planning part 1

08/03/23 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 11: Dissertation planning part 2

CANSLO   Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills (repeated from Semester 1):

Using Mendeley (free) for reference management

** Dyddiad newydd:
29/03/23
13:00-14:00 Ar lein (Teams)

Advanced Information Skills (repeated from Semester 1):

An introduction to Metrics and Altmetrics

 Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth