Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim (dau semester)

Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch fynychu pob un neu rai o'r seminarau yn unig.

I gofrestru ar y rhaglen: :

Wedi ichi gofrestru, chwiliwch am y modiwl ar eich tudalen Cyrsiau yn Blackboard

Bydd deunyddiau'r dosbarth ar gael yn y ffolder Cynnwys yn y modiwl Blackboard ar ôl pob dosbarth.

Byddwch yn cael neges ebost i'ch atgoffa cyn pob dosbarth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

 

Date Time Location Subject
Semester1
11/10/23

13:00-13:30

Ar-lein (Teams)

Sgiliau Gwybdoaeth 1: Dechrau arni yn y Llyfrgell gan gynnwys mynediad i ffwrdd o campws

11/10/23

14:00-15:30 

Ar-lein (Teams)

Writing 1: Establishing focus with written assignments 

18/10/23

14:00-15:30

Ar-lein (Teams) 

Writing 2: Essays and reports: comparative structures

25/10/23

14:00-15:30

Ar-lein (Teams)

Writing 3: Creating a critical stance in a literature review

01/11/23

14:00-15:30

Ar-lein (Teams)

Writing 4: Introductions with impact

08/11/23

13:00-14:00

Ar-lein (Teams)

Sgiliau Gwybodaeth 2: Hanfodion cyfeirnodi

15/11/23

14:00-15:30

Ar-lein (Teams)

Writing 5: Maintaining clarity and focus

22/11/23

13:00-13:30

Ar-lein (teams)

Sgiliau Gwybodaeth 3: Box of Broadcasts

Semester 2
14/02/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 6: Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

21/02/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 7: Functional development of narrative structure

28/02/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 8: Establishing aspects of voice 1

06/03/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 9: Establishing aspects of voice 2

13/03/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 10: Dissertation planning part 1

20/03/24 14:00-15:30

Ar lein (Teams)

Writing 11: Dissertation planning part 2

 Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth