Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim (dau semester)

Trosolwg: Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD, ac eithrio myfyrwyr MBA ac MSc o’r Ysgol Rheolaeth a Busnes*.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch gofrestru at gyfer yr holl seminarau neu rai ohonynt yn unig.

Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Cofrestru a lleoedd: Cofrestrwch cyn gynted â phosibl. Os bydd nifer fawr o fyfyrwyr byddwn yn ailadrodd y sesiynau.

  • Mewngofnodwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar yr dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Trefnir ar y cyd gan Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

 

DateTimeLocationSubject
Semester1
09/10/19

14:00-15:00

 

0.10 Maths/Physics

 

Establishing focus with written assignments 

16/10/19

14:00-15:30

 

A14 Hugh Owen 

Essays and reports: comparative structures

23/10/19

14:00-15:30

 

A14 Hugh Owen

Creating a critical stance in a literature review

30/10/19

14:00-15:00

 

A14 Hugh Owen

Introductions with impact

13/11/19

14:00-15:30

 

A14 Hugh Owen

 

Maintaining clarity and focus

    Online only 

Article searching with Primo 

    Online only  

Research at home: working on and off campus

    Online only  

Bibliographic referencing software 

Semester 2
29/01/20 14:00-15:30

A14 Hugh Owen

Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

12/02/20 14:00-15:30

A14 Hugh Owen

Functional development of narrative structure

19/02/20 14:00-15:30

A14 Hugh Owen

Writing a critical reflection in a practice based context

26/02/20 14:00-15:30

A14 Hugh Owen

Establishing aspects of voice

04/03/20 14:00-15:30

A14 Hugh Owen

Dissertation planning 1

11/03/20 14:00-15:30 A14 Hugh Owen 

Dissertation planning 2