Cyrsiau Uwchraddedig yn Rhad ac am Ddim (dau semester)

Trosolwg: Mae hon yn rhaglen o seminarau ar brynhawn dydd Mercher sy’n ymdrin ag ysgrifennu uwchraddedig, wedi’u cyfuno â seminarau mewn sgiliau gwybodaeth ymchwil a llyfrgell uwch.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs? Mae’r cwrs ar gael i’r holl fyfyrwyr Meistr, MPhil a PhD, ac eithrio myfyrwyr MBA ac MSc o’r Ysgol Rheolaeth a Busnes*.

Bydd yn arbennig o berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi cael seibiant rhwng astudiaethau israddedig ac uwchraddedig â’r rhai sy’n anghyfarwydd â gofynion astudiaethau uwchraddedig yng nghyd-destun prifysgolion y DU.
Gallwch gofrestru at gyfer yr holl seminarau neu rai ohonynt yn unig.

Canlyniadau dysgu: Ar ôl cwblhau’r cwrs llawn disgwylir y byddwch yn gallu:

  • Dadansoddi gofynion amrywiaeth o aseiniadau uwchraddedig gwahanol
  • Adnabod tebygrwydd a gwahaniaethau rhwng gofynion strwythurol ac arddulliadol fformatau aseiniad gwahanol (e.e. traethodau, adroddiadau, traethodau estynedig)
  • Gweithio gydag arddulliau iaith a fformatau strwythurol priodol tuag at gyd-destun ehangach cyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd academaidd neu broffesiynol
  • Gweithio gydag amrywiaeth ehangach o adnoddau gwybodaeth ar-lein at ddibenion ymchwil

Cofrestru a lleoedd: Cofrestrwch cyn gynted â phosibl. Os bydd nifer fawr o fyfyrwyr byddwn yn ailadrodd y sesiynau.

  • Mewngofnodwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar yr dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu a Gwybodaeth Uwch i Uwchraddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Trefnir ar y cyd gan Cymorth i Fyfyrwyr a’r Gwasanaethau Gwybodaeth

 

DateTimeLocationSubject
Semester1
05/10/16

14:00-15:00

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Establishing focus with written assignments 

12/10/16

14:00-15:30

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Essays and reports: comparative structures

19/10/16

14:00-15:30

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Creating a critical stance in a literature review

26/10/16

14:00-15:00

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Article searching with Primo 

02/11/16

14:00-15:30

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Research at home: working on and off campus

09/11/16

14:00-15:00

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Introductions with impact

16/11/16

14:00-15:30

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Bibliographic referencing software 

23/11/16

14:00-15:00

 

Hugh Owen C4, Penglais Campus

 

Maintaining clarity and focus

Semester 2
08/02/17 14:00-15:30

G3 Llandinam

Checkpoints in the writing process: editing and proofreading

22/02/17 14:00-15:30

G3 Llandinam 

Functional development of narrative structure

08/03/17 14:00-15:30

G3 Llandinam

Writing a critical reflection in a practice based context

15/03/17 14:00-15:30

G3 Llandinam

Establishing aspects of voice

22/03/17 14:00-15:30

G3 Llandinam

Dissertation planning

 

*Dylai myfyrwyr MBA ac MSc Rheolaeth/Cyfrifeg gofrestru ar gyfer rhaglen uwchraddedig benodol dros ddau semester, sef Effective Communication in Management and Business.

Nodyn ychwanegol: Mae’r rhaglen hon yn gweithio ar yr un lefel â’r modiwl hyfforddiant ymchwil uwchraddedig PGM0120, a gynigir gan y Swyddfa Astudiaethau Uwchraddedig, a chaiff rhai o’r sesiynau cynnar eu hailadrodd yn y ddau gwrs. Dilyniant cyffredin i fyfyrwyr PGM0120 yw ymuno â’r rhaglen yn semester 2. I gael rhagor o fanylion am PGM0120 gweler http://www.aber.ac.uk/cy/modules/deptcurrent/?m=PGM0120.