Apwyntiadau 1:1 a sesiynau galw heibio

1:1 Ysgrifennu Academaidd - Cymrawd y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Gwella eich ysgrifennu academaidd

Trefnwch sesiwn â’n Cymrawd Ysgrifennu dan nawdd y Gronfa Lenyddol Frenhinol, Alys Fowler.  Mae Cymrawd Ysgrifennu'r Gronfa Lenyddol Frenhinol yn awdur proffesiynol, cyhoeddedig a'i swyddogaeth yw eich cynorthwyo i wella eich sgiliau ysgrifennu. 

Gwasanaeth cyfrinachol am ddim yw hwn i'ch cynorthwyo i wella eich sgiliau ysgrifennu. Mae croeso i fyfyrwyr o unrhyw ddisgyblaeth, ar unrhyw lefel astudio (o’r flwyddyn gyntaf i ôl-raddedigion), neu staff drefnu sesiwn.

Bwcio sesiwn:

 • Dydd Llun: 09:00 - 16:00
 • Dydd Mawrth: 09:00 - 16:00
 • Mae’r sesiynau’n para 50 munud ac ar hyn o bryd cânt eu cynnal ar-lein (mis Medi i fis Mai yn unig).
 • Cysylltwch ag Alys i fwcio sesiwn ar: alys.fowler@rlfeducation.org.uk 

Mwy o wybodaeth: Ymgynghoriadau Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

1:1 tiwtor ysgrifennu academaidd cyfrwng Cymraeg

 • Dr. Tamsin Davies:

  Tiwtor sgiliau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig cymorth academaidd 1:1 i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ystod eu bywydau academaidd.

  Trefnwch apwyntiad gyda Tamsin: ted@aber.ac.uk 

1:1 Ymgynghorydd gyrfaoedd

GyrfaoeddABER - eich porth i'r Gwasanaeth Gyrfaoedd

Apwyntiadau gyrfaoedd 1:1 gyda’n Hymgynghorwyr Gyrfaoedd –  gellir eu harchebu drwy’r porth

Angen cefnogaeth heddiw? Rydym ar gael ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen bob bore'r wythnos yn ystod tymor, rhwng 9.30yb a 12yp - nid oes angen apwyntiad.

Am wybodaeth gyffredinol, galwch heibio swyddfa'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn y Ganolfan Croeso i Fyfyrwyr, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 4pm. Am gyfarwyddiadau, cliciwch yma.

Bwcio apwyntiad

 • Mewngofnodwch i GyrfaoeddABER gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth.
 • Ewch i Book >Appointments 
 • Gall apwyntiadau fod wyneb yn wyneb neu ar-lein trwy MS Teams - dewiswch eich slot. 

Os ydych wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth gallwch barhau i ddefnyddio'r porth hwn. Ewch i'n tudalen Graddedigion am fanylion ar sut i gofrestru i gael mynediad.

1:1 Gwasanaethau Gwybodaeth

Cymorth arbenigol i ddefnyddio'r cyfleusterau a ddarperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth i helpu defnyddwyr gyda phroblemau gyda defnyddio’r cyfleusterau sydd ar gael. Mae'r gwasanaeth yma ar gael i ddefnyddwyr Prifysgol Aberystwyth (yn amodol ar argaeledd) a drwy apwyntiad yn unig

Gwybodaeth bellach a ffurflen archebu

1:1 Ymgynghoriadau i fyfyrwyr rhyngwladol ar sgiliau llythrennedd academaidd

Ymgynghoriadau i fyfyrwyr rhyngwladol ar sgiliau llythrennedd academaidd

Mae'r Ganolfan Saesneg Ryngwladol (International English Centre/IEC) yn cynnig sesiynau ymgynghori un-i-un i fyfyrwyr rhyngwladol, gan ganolbwyntio ar sgiliau iaith Saesneg yn y cyd-destun academaidd.

Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim, sy'n agored i bob myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig cofrestredig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gall myfyrwyr gwrdd â thiwtor iaith Saesneg IEC i gael cyngor ac arweiniad ar eu defnydd o Saesneg ar gyfer tasgau academaidd fel aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar.

Mae'r sesiynau hyd at 50 munud o hyd ac mae gan fyfyrwyr hawl i uchafswm o 3 sesiwn y semester.

Bydd y sesiynau’n fwyaf defnyddiol ar gyfer:

a)    Myfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf;

b)    Myfyrwyr sy'n gymharol ddibrofiad wrth astudio trwy gyfrwng y Saesneg

Sut i archebu ymgynghoriad:

I drefnu ymgynghoriad, e-bostiwch tesol@aber.ac.uk  gyda phennawd pwnc: “ymgynghoriad un-i-un”. Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Sylwch:  nid yw’r ymgynghoriadau yn sesiynau galw heibio a chânt eu darparu drwy apwyntiad yn unig.

1:1 Tiwtor mathemateg ac ystadegau

Datblygwch eich sgiliau mewn mathemateg, ystadegau neu rifedd gyda chefnogaeth un-i-un

Mae tiwtoriaid profiadol ar gael i helpu myfyrwyr gyda chwestiynau am fathemateg neu ystadegau fel rhan o'u cwrs.

E-bostiwch maths-help@aber.ac.uk am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfarfod.

Sesiynau galw heibio: 

 • Dydd Iau yn ystod tymor
 • 10:00-13:00 
 • Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen 

1:1 Arbenigwr Iechyd Meddwl

Llenwch y ffurflen gofrestru ddiogel ar-lein i drefnu apwyntiad. 

 

1:1 Llyfrgellydd Pwnc

Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr i fyfyrwyr a staff.

Llyfrgellydd Pwnc Academaidd Adran Academaidd Bwcio apwyntiad 1:1 Galw-heibio

Anita Saycell

 

aiv@aber.ac.uk 

01970 62 1867

 

Trefnwch amser gydag Anita Saycell [aiv] (Staff)   

Dydd Mercher, 11:00-13:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen (tymor yn unig)

Joy Cadwallader

 

llyfrgellwyr@aber.ac.uk

01970 62 1986

 

Trefnwch amser gyda Joy Cadwallader [jrc] (Staff)  

Lloyd Roderick

 

glr9@aber.ac.uk 

01970 62 1847

 

Trefnwch amser gyda Lloyd Roderick [glr9] (Staff)

Dydd Gwener, 11:00-14:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen 

(tymor yn unig)

Non Jones

 

nrb@aber.ac.uk

01970 62 2397

 

Trefnwch amser gyda Non Jones [nrb] (Staff)

Dydd Llun, 12:00-14:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen (tymor yn unig)

 

Dydd Mawrth, 13:00-14:00, Prif Fynedfa Gogerddan

(tymor yn unig)

Sarah Gwenlan

 

ssg@aber.ac.uk 

01970 62 1870

 

Trefnwch amser gyda Sarah Gwenlan [ssg] (Staff)

Dydd Mawrth, 11:00-12:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen (tymor yn unig)

 

Dydd Iau, 13:00-15:00, Ystafell 0.11, P5 (tymor yn unig)

Simon French

 

sif4@aber.ac.uk 

01970 62 2080

 

Trefnwch amser gyda Simon French [sif4] (Staff)

 

Dydd Llun, 08:00-12:00, Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol (tymor yn unig)

 

Dydd Iau, 10:00-13:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen (tymor yn unig)

Simone Anthony

 

sia1@aber.ac.uk 

01970 62 2402

Trefnwch amser gyda Simone Anthony [sia1] (Staff)

Dydd Llun, 09:00-09:50, Ystafell 1.31, Adeilad Gwendolen Rees (tymor yn unig)

 

Dydd Llun, 10:00-12:00, Desg Ymholiadau Lefel F, Llyfrgell Hugh Owen (tymor yn unig)

 

 

1:1 Tîm Sgiliau Digidol

Mae'r Tîm Sgiliau Digidol yn cynnig apwyntiadau 1:1 i fyfyrwyr sydd eisiau cyngor ac arweiniad ar ddatblygu eu sgiliau digidol. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i adnoddau i ddatblygu eich sgiliau digidol; rhoi cyngor cyffredinol i chi am ddatblygu eich sgiliau digidol; ac rydym hefyd yn hapus iawn i drafod eich adroddiadau Offeryn Darganfod Digidol Jisc.

Gallwch naill ai drefnu apwyntiad ar-lein, neu drwy e-bostio digi@aber.ac.uk.  

Sesiynau galw heibio sgiliau digidol wythnosol: Bydd aelod o’r tîm hefyd ar gael bob wythnos i gefnogi myfyrwyr yn ein sesiynau galw heibio sgiliau digidol (gwybodaeth bellach).

1:1 Tiwtor sgiliau academaidd Cymraeg

1:1 Darpariaeth sgiliau academaidd Cymraeg

 • Dr. Tamsin Davies:

  Tiwtor sgiliau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac yn cynnig cymorth academaidd 1:1 i fyfyrwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ystod eu bywydau academaidd.

  Trefnwch apwyntiad gyda Tamsin: ted@aber.ac.uk  

1:1 Darpariaeth sgiliau llyfrgell a gwybodaeth Cymraeg

Sesiynau galw-heibio

Dim angen bwcio o flaen llaw, galwch draw!

Cymryd lle Manylion 
Desg Gymorth Mathemateg ac Ystadegau
Yn ystod tymor

10:00-13:00, dydd Iau,

Llawr D, Llyfrgell Hugh Owen

 • wrth ymyl yr ardal gwerthiadau
Llyfrgellwyr Pwnc
Yn ystod tymor

Gwiriwch y golofn Galw-heibio ar y dudalen Llyfrgellwyr Pwnc

Gwasanaeth Gyrfaoedd  
Yn ystod tymor

09:30-12:00, Llun - Gwener,

Hwb Sgiliau (Llawr D, Llyfrgell Hugh Owen)*

Tîm Sgiliau Digidol
Yn ystod tymor

Bob yn ail Ddydd Mawrth (11:00-12:00) a Dydd Mercher (11:00-12:00) ar y dyddiadau canlynol

Hwb Sgiliau (Llawr D, Llyfrgell Hugh Owen)*

*Mae'r Hwb Sgiliau wedi'i leoli ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen. Gallwch weld union leoliad yr Hwb Sgiliau (a ddangosir gan y seren borffor) ar y ddelwedd isod.