Ymgynghoriadau Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Gwella eich ysgrifennu academaidd

Gwasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol i’ch helpu chi i wella eich sgiliau ysgrifennu

Mae croeso i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth o bob disgyblaeth ac ar unrhyw lefel yn eu hastudiaethau (o’r flwydd astudio gyntaf i astudiaethau uwchraddedig), ynghyd â staff y Brifysgol, drefnu sesiwn.

Mae Cymrawd Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol yn awdur proffesiynol a chyhoeddedig. Ei swyddogaeth yw eich helpu chi i ysgrifennu’n fwy medrus. 

Cofrestrwch i gael sesiwn diwtora bersonol yn rhad am ddim i’ch helpu chi i:

  • Gynllunio eich amser astudio.
  • Rhoi sylw manwl i’r hyn yr ydych yn ei ddarllen gogyfer â thraethodau, traethodau estynedig neu draethodau ymchwil.
  • Mynegi eich syniadau’n gliriach.
  • Ateb cwestiynau am ramadeg ac atalnodi.
  • Darganfod darllen i wella eich sgiliau ysgrifennu a golygu.
  • Gwella eich sgiliau ysgrifennu er mwyn cael graddau gwell.
  • Gwella eich ysgrifennu academaidd – traethodau, adroddiadau, traethodau hir, traethodau ymchwil, penodau mewn llyfrau.

 

Bydd y sesiynau’n para 50 munud ac fe’u cynhelir ar-lein ar ddydd Llun a dydd Mawrth rhwng 09:00 a 17:00 o’r gloch

Sylwer nad yw Cymrodyr Ysgrifennu’r Gronfa Lenyddol Frenhinol yn darparu gwasanaeth prawfddarllen ac nid ydynt yn darparu gwersi Saesneg.

I archebu lle, e-bostiwch: thomas.bunstead@rlfeducation.org.uk