Ymgynghoriadau Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Manylion am Gynllun y Gymdeithas Lenyddol Frenhinol

Cynllun Cymrodoriaeth Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol              

  • Elin ap Hywel a Heather Dyer yw Cymrodorion Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol yn Aberystwyth ar gyfer 2012/2013
  • Maent ar gael ar gyfer ymgynghoriadau unigol ar eich ysgrifennu academaidd.  Bydd Elin ap Hywel yn cynnig apwyntiadau yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Mae’r apwyntiadau yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol. Gall myfyrwyr sy’n dysgu o bell a myfyrwyr rhan-amser neu fyfyrwyr sy’n astudio o gartref drefnu apwyntiadau trwy Skype

    • Dydd Llun: Heather Dyer
    • Dydd Iau, Dydd Gwener (1/2 diwrnod): Elin ap Hywel

Mae’r Ysgrifenwyr wedi'u lleoli yn C28 Adeilad Llandinam

I wneud cais am ymgynghoriad cysylltwch â’r Ysgrifenwyr ar writers@aber.ac.uk

Mae’n bosibl y gall y diwrnodau newid a chynigir yr ymgynghoriadau yn ôl disgresiwn yr Ysgrifenwyr. Nid yw Cynllun Cymrodoriaeth Ysgrifennu’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol yn cynnig gwasanaeth darllen proflenni na hyfforddiant iaith ac mae pob ymgynghoriad yn sesiwn ymgynghorol i’ch helpu â materion yn ymwneud ag ysgrifennu ac astudio. Mae’r ymgynghoriadau wedi’u cyfyngu i un apwyntiad cychwynnol ac ni chânt eu cynnig ar sail fynych yn awtomatig.  

Os ydych chi’n trefnu ymgynghoriad ond nad ydych yn gallu dod i’r apwyntiad, anfonwch e-bost yn canslo neu’n aildrefnu o leiaf 24 awr cyn amser yr apwyntiad. Gall yr ysgrifenwyr fod yn brysur iawn ac weithiau mae’n rhaid iddynt deithio’n bell ar gyfer apwyntiadau unigol. 

Mae’r Ysgrifenwyr ar gael o 17/9/12 tan 17/5/2013. Nid oes ymgynghoriadau ar gael y tu allan i’r dyddiadau hyn.