Cwrs israddedig am ddim: Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth

Cwrs am ddim ar ysgrifennu traethodau, sgiliau astudio a sgiliau ymchwil gan ddefnyddio adnoddau dysgu ar lein ac yn y llyfrgell

I gofrestru:

  • Mewngofndwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Ar ôl cofrestru, cliciwch Fy Modiwlau (My Modules) i weld y cwrs hwn wedi'i rhestru o dan fodiwlau dewisol (Opt-in)

Bydd deunyddiau’r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn y ffolder Cynnwys (Content) ar ôl pob dosbarth

Anfonwn ebost i atgoffa pob myfyriwr sy wedi cofrestru ar y rhaglen cyn pob dosbarth

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Pwnc

4 Hydref 2017

14:00 - 15:00
or 15:00 - 16:00

4 lleoliad ar gael 14:00 - 15:00

3 lleoliad ar gael 15:00 - 16:00

Dilynwch y ddolen isod o dan deitl y pwnc am fanylion

Strategaethau Dysgu a Chymorth Dysgu

Seminar Astudio Effeithiol 1

11 Hydref 2017 08:15-08:45

Medrus 3, Penbryn Hall

Sgiliau Gwybodaeth: Rhestrau darllen

11 Hydref 2017 14:00 - 15:00
or 15:00 - 16:00

4 lleoliad ar gael 14:00 - 15:00

3 lleoliad ar gael 15:00 - 16:00

Dilynwch y ddolen isod o dan deitl y pwnc am fanylion

Ysgrifennu Academaidd

Seminar Astudio Effeithiol 2

18 Hydref 2017 08:15-08:45

Medrus 3, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: Primo

18 Hydref 2017 14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 1: dehongli cwestiynau traethawd 

25 Hydref 2017

08:15-08:45

Medrus 3, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: E-lyfrau

25 Hydref  2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 2: eglurder a ffocws

1 Tachwedd 2017

08:15-08:45

Medrus 2, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: Erthyglau mewn cyfnodolion

1 Tachwedd 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 3: cynllunio ac ysgrifennu cyflwyniadau

8 Tachwedd 2017

08:15-08:45

Medrus 3, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: Newyddion ffug

8 Tachwedd 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 4: aralleirio a dyfynnu

15 Tachwedd 2017

08:15-08:45

Medrus 2, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: Sut i gyfeirio

15 Tachwedd 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 5: dyfyniadau

22 Tachwedd 2017

08:15-08:45

Medrus 3, Neuadd Penbryn

Sgiliau Gwybodaeth: Meddalwedd ar gyfer cyfeirio

22 Tachwedd 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 6: strwythyr traethawd: natur y ddadl

29 Tachwedd 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen

Ysgrifennu ac Astudio 7: lluniadu casgliadau ac ysgrifennu casgliadau

6 Rhagfyr 2017

14:00 - 15:00

C22 Hugh Owen     

Ysgrifennu ac Astudio 8: sgiliau arholiad ac adolygu

*Sylwch y bydd yr holl sesiynau uchod yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg

 

Canlyniadau Dysgu: Trwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio’n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd  a seminarau ac adnabod  ffyrdd y gallwch ddefnyddio’r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio’n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Yn cael ei gydlynu ar y cyd gan  Gymorth Dysgu i Fyfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth; Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg sy’n cyfrannu at y sesiynau Cymraeg.