Cyrsiau Israddedig am Ddim

Ymunwch â ni i ddatblygu eich sgiliau

Mae’r rhaglen sgiliau yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth felly archebwch eich lle neu ymunwch ag unrhyw sesiwn a fydd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich taith fel myfyriwr ar hyn o bryd.

Dilynwch y dolenni yn y tabl isod i fwcio lle neu i ymuno ar-lein ar y dyddiad a’r amser a hysbysebwyd. Cynhelir sesiynau ar-lein trwy Microsoft Teams.

Bydd y sesiynau yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, tra bydd y rhai cyfrwng Cymraeg yn cael eu gwahaniaethu gan y bathodyn oren.

Bydd deunyddiau addysgu, gan gynnwys recordiadau, cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol, ar gael trwy'r sefydliad SgiliauAber/AbeSkills Blackboard Learn Ultra a byddant ar gael ar ôl pob sesiwn.

I weld y deunyddiau, dilynwch y camau hyn:

  • Cliciwch ar y ddolen ganlynol: Blackboard SgiliauAber / AberSkills
  • Dewiswch y ffolder Cymraeg / Welsh ar gyfer deunyddiau Cymraeg neu'r ffolder Saesneg / English ar gyfer deunyddiau Saesneg.
  • Llywiwch i'r ffolder pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo ac archwiliwch yr holl adnoddau addysgu sydd ar gael ar gyfer y sesiwn sgiliau honno.

Semester 1 2023

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cynnwys y sesiwn

Manylion ymuno

04/10/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams 

Astudio yn Gymraeg 1: Beth yw astudio yn ddwyieithog neu’r Gymraeg yn y Brifysgol?

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

11/10/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams 

Information Skills 1: Library starter including off-campus access

Dolen Teams i ymuno

11/10/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams 

Sgiliau Gwybodaeth 1: Dechrau arni yn y Llyfrgell gan gynnwys mynediad i ffwrdd o campws

Dolen Teams i ymuno

11/10/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams 

Ysgrifennu yn Gymraeg 1: Gwella eich traethodau 1 - cychwyn arni

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

11/10/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 1: Interpreting essay questions

Dolen Teams i ymuno

18/10/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 2: Gwella eich traethodau 2 - cyflwyniadau, paragraffau a chasgliadau

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

18/10/2023

14:00- 15:00 

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 2: Clarity and focus

Dolen Teams i ymuno

25/10/2023

14:00- 15:00 

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 3: Planning and writing introductions

Dolen Teams i ymuno

01/11/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 3: Gwella eich traethodau 3 - ysgrifennu Cymraeg academaidd 1

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

01/11/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 4: Paraphrasing and citation

Dolen Teams i ymuno

06/11/2023

12:00-13:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams 

Astudio yn Gymraeg 2: Dysgu'n well wrth astudio'n ddwyieithog neu yn Gymraeg

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

08/11/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams 

Information skills 2: Referencing essentials: get to grips with referencing

Dolen Teams i ymuno

08/11/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams

Sgiliau Gwybodaeth 2: Hanfodion cyfeirnodi: mynd i'r afael â chyfeirnodi

Dolen Teams i ymuno

08/11/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams 

Ysgrifennu yn Gymraeg 4: Gwella eich traethodau 4 - ysgrifennu Cymraeg academaidd 2

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

08/11/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 5: Quotation and citation

Dolen Teams i ymuno

15/11/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 5: Aralleirio, dyfynnu a chyfeirnodi  

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

15/11/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 6: Essay structures: the nature of argument

Dolen Teams i ymuno

22/11/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams 

Information Skills 3: Box of Broadcasts

I'w gadarnhau

22/11/2023

13:00-13:30

Ar-lein trwy Teams

Sgiliau Gwybodaeth 3: Box of Broadcasts

Dolen Teams i ymuno

22/11/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 6: Llyfryddiaethau a chyfeirnodi

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

22/11/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 7: Drawing conclusions and writing conclusions

Dolen Teams i ymuno

29/11/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 7: Golygu eich gwaith ysgrifenedig

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

29/11/2023

14:00- 15:00

Ar-lein trwy Teams

Writing and Study 8: Revision and exam skills

Linc Teams i ymuno

06/12/2023

13:00-14:00

0.25 Cledwyn/ar-lein trwy Teams  

Ysgrifennu yn Gymraeg 8: Adolygu a sgiliau arholiadau

Dolen Teams i ymuno

NEU

Ystafell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 0.25, Cledwyn

Mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau sgiliau academaidd.

Canlyniadau Dysgu: Trwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio'n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd a seminarau ac adnabod ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio'n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.