Cyrsiau Israddedig am Ddim

Cwrs am ddim ar ysgrifennu traethodau, sgiliau astudio a sgiliau ymchwil gan ddefnyddio adnoddau dysgu ar lein ac yn y llyfrgell

I gofrestru:

  • Mewngofndwch i AberLearn Blackboard
  • Cliciwch ar dab SgiliauAber
  • Yn y golofn ar y dde, yn y blwch Sgiliau Ysgrifennu, Cyfathrebu a Gwybodaeth i Israddedigion, Cliciwch Cofrestrwch nawr

Ar ôl cofrestru, cliciwch Fy Modiwlau (My Modules) i weld y cwrs hwn wedi'i rhestru o dan fodiwlau dewisol (Opt-in)

Bydd deunyddiau'r gwersi ac adnoddau dysgu ar lein ar gael yn y ffolder Cynnwys (Content) ar ôl pob dosbarth

Anfonwn ebost i atgoffa pob myfyriwr sy wedi cofrestru ar y rhaglen cyn pob dosbarth

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Pwnc

09/02/22

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 1: Dehongli cwestiynau traethawd

16/02/22

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 2: Eglurder a ffocws

23/02/22

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 3: Cynllunio ac ysgrifennu cyflwyniadau

02/03/22

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 4: Aralleirio a dyfynnu

09/03/22

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 5: Dyfyniadau

16/03/22

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 6: Strwythyr traethawd: natur y ddadl

23/03/22

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 7: Lluniadu casgliadau ac ysgrifennu casgliadau

30/03/22

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

 Ysgrifennu ac Astudio 8: Sgiliau arholiad ac adolygu

    Recordiad a sleidiau'r cyflwyniad

Sgiliau Gwybodaeth 1: From reading lists to referencing 

    Recordiad a sleidiau'r cyflwyniad Sgiliau Gwybodaeth 2: Getting started with Primo: finding books, ebooks, journal articles
    Recordiad a sleidiau'r cyflwyniad Sgiliau Gwybodaeth 3: Off campus access to online library resources 
    Recordiad a sleidiau'r cyflwyniad Sgiliau Gwybodaeth 4: Finding quality resources: literature review, assignments and beyond

Sylwch y bydd yr holl sesiynau uchod yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.
Mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau sgiliau academaidd.

 

Canlyniadau Dysgu: Trwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio'n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd a seminarau ac adnabod ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio'n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Yn cael ei gydlynu ar y cyd gan Gymorth Dysgu i Fyfyrwyr a Gwasanaethau Gwybodaeth.