Cyrsiau Israddedig am Ddim

Cwrs am ddim ar ysgrifennu traethodau, sgiliau astudio a sgiliau ymchwil gan ddefnyddio adnoddau dysgu ar lein ac yn y llyfrgell

I gofrestru ar y rhaglen: :

  • Yna, ar y dde cliciwch ar: Cyflwyno

Wedi ichi gofrestru, chwiliwch am y modiwl ar eich tudalen Cyrsiau yn Blackboard

Bydd deunyddiau'r dosbarth ar gael yn y ffolder Cynnwys yn y modiwl Blackboard ar ôl pob dosbarth.

Byddwch yn cael neges ebost i'ch atgoffa cyn pob dosbarth.

Unrhyw gwestiynau neu sylwadau, e-bostiwch: study-skills@aber.ac.uk

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Pwnc

 

 

Recordiadau a sleidiau Panopto

Sgiliau Gwybodaeth 1: from reading lists to referencing

 

 

Recordiadau a sleidiau Panopto

Sgiliau Gwybodaeth 2: Getting started with Primo: finding books, ebooks, journal articles

08/02/23

13:00 - 13:30

Ar lein (Teams)

Sgiliau Gwybodaeth 3: Finding quality resources: literature review, assignments and beyond 

08/02/23

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 1: Dehongli cwestiynau traethawd

15/2/23

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 2: Eglurder a ffocws

22/2/23

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 3: Cynllunio ac ysgrifennu cyflwyniadau

1/3/23

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 4: Aralleirio a dyfynnu

8/2/23

14:00 - 15:00 

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 5: Dyfyniadau

15/2/23

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 6: Strwythyr traethawd: natur y ddadl

22/2/23

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

Ysgrifennu ac Astudio 7: Lluniadu casgliadau ac ysgrifennu casgliadau

19/4/23

14:00 - 15:00

Ar lein (Teams)

 Ysgrifennu ac Astudio 8: Sgiliau arholiad ac adolygu

Sylwch y bydd yr holl sesiynau uchod yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.
Mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau sgiliau academaidd.

Canlyniadau Dysgu: Trwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio'n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd a seminarau ac adnabod ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio'n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.