Cyrsiau Israddedig am Ddim

Ymunwch â ni i ddatblygu eich sgiliau

Mae gweithdai sgiliau yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn rhad ac am ddim.

Bydd deunyddiau addysgu y gweithdai, gan gynnwys recordiadau, cyflwyniadau ac adnoddau defnyddiol, ar gael trwy'r mudiad SgiliauAber/AberSkills Blackboard Learn Ultra.

Semester 2 2024 - sesiynau Saesneg

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cynnwys y gweithdy

Manylion bwcio/ymuno

07/02/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Interpreting essay questions 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

14/02/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Writing paragraphs 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

21/02/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Planning and writing introductions

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

28/02/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Paraphrasing and citation

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

06/06/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Quotation and citation 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

13/03/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Eessay structures: the nature of argument 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

20/03/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Drawing and writing conclusions 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

17/04/2024

14:00-15:00

Ar-lein drwy Teams

Revision and exam skills 

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod

Canlyniadau Dysgu: Trwy gwblhau’r cwrs cyfan disgwylir y gallwch:

  • Adnabod gofynion allweddol aseiniadau academaidd
  • Weithio'n effeithiol gyda gwybodaeth a gyflwynwyd mewn darlithoedd a seminarau ac adnabod ffyrdd y gallwch ddefnyddio'r wybodaeth mewn aseiniadau academiadd
  • Adnabod a defnyddio'n gall ystod o adnoddau yn y brifysgol a thu hwnt iddi ar gyfer aseiniadau fydd yn unol â chanllawiau arfer academaidd da y Brifysgol
  • Greu a chynnal dadl glir â chanolbwynt ac â strwythur da mewn aseiniadau ysgrifenedig
  • Rheoli amser adolygu a strategaethau i gadw at ofynion arholiadau

Darperir gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.