Sut i Ddod o Hyd i Ni

Mae’r gwasanaethau canlynol wedi eu lleoli yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr ar Gampws Penglais.

  • Accessibility Service/Gwasanaeth Hygyrchedd
  • Advice Information and Money Service/Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian
  • Wellbeing Service/Gwasanaeth Lles
  • Gwasanaeth Cymorth a Chyngor Fisa
  • Gwasanaeth Gyrfaoedd