Oriau Agor

Oriau Agor y Dderbynfa (Canolfan Croesawu Myfyrwyr)

Gall myfyrwyr gael mynediad i'n gwasanaethau yn y ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw, boed hynny wyneb yn wyneb, ar y campws (yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr), ar-lein neu dros y ffôn.

Mae Derbynfa’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr ar agor rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9yb a 4yp ar ddydd Gwener

 

Yndduheurwn am unrhyw anghyfleuster

Mewn Argyfwng: I gael cymorth os oes gennych argyfwng meddygol/deintyddol/iechyd meddwl/diogelu/digwyddiad o bwys: https://www.aber.ac.uk/cy/sscs/contact-us/out-of-hours/

Gall myfyrwyr gael mynediad i'n gwasanaethau yn y ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw, boed hynny wyneb yn wyneb, ar y campws (yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr), ar-lein neu dros y ffôn.

Mae Derbynfa’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr ar agor rhwng 9yb a 5yp o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9yb a 4yp ar ddydd Gwener.

Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Tudalennau gwe'r Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Lleoliad a oriau agor:

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd wedi ei leoli yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr. Oriau agor swyddfa gyrfaoedd yn Undeb y Myfyrwyr yw Dydd Llun i Dydd Gwener 9.00yb-4.00yp.

 

Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener

Gwasanaeth Cymorth a Chyngor Fisa

Tudalennau gwe'r Gwasanaeth Cymorth a Chyngor Fisa

Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol – apwyntiadau ar gael trwy e-bostio immigrationadvice@aber.ac.uk

 Dydd Llun – Ddydd Gwener: 10 y.b. i canol dydd, a 2 y.p. i 4 y.p.