Cynlluniau Astudio

BSC  Biology [C100]

Blwyddyn Academaidd: 2023/2024Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (120 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR16700

Comparative Animal Physiology

BR16800

Skills for Biologists

or
BG16800

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR17120

Genetics, Evolution and Diversity

BR17520

Cell Biology

or
BG17520

Bioleg Celloedd

Semester 2
BR16720

Comparative Animal Physiology

BR16820

Skills for Biologists

or
BG16820

Sgiliau ar gyfer Biolegwyr

BR19320

Ecology and Conservation

BR19920

Microbial and Plant Diversity

or
BG19920

Amrywiaeth Microbau a Phlanhigion

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR21720

Evolution and Molecular Systematics

BR27500

Research Methods

or
BG27500

Dulliau Ymchwil

Semester 2
BR21120

Climate Change: Plants, Animals and Ecosystems

BR24720

Practical and Professional Skills in Microbiology

or
BG24720

Sgiliau Ymarferol a Proffesiynol ym Microbioleg

BR27520

Research Methods

or
BG27520

Dulliau Ymchwil

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits. (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance)

Semester 1
BG21720

Pynciau llosg yn y Biowyddorau

BR20620

Applied Molecular Biology and Bioinformatics

BR22620

Marine Biology

BR23520

Controlled Environment Crop Production and Horticulture

BR25420

Invertebrate Zoology

BR25520

An Introduction to Landscape Ecology and Geographic Information Systems

BR26520

One Health Microbiology

BR26620

Proteins and Enzymes

Semester 2
BG21420

Arolygu Ecolegol

BR21420

Ecological Surveying

BR21820

Chromosome Dynamics

BR22020

Freshwater Biology

BR23820

Tropical Zoology Field Course

BR25920

Cell and Cancer Biology

BR26820

Vertebrate Zoology

Blwyddyn Olaf  Craidd (80 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
BR33420

Global Biodiversity Conservation

BR36400

Research Project

or
BG36400

Traethawd Estynedig

Semester 2
BR35520

Biotechnology

BR36440

Research Project

or
BG36440

Traethawd Estynedig

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits. (Note: due to limited spaces on field courses, attendance must be agreed in advance)

Semester 1
BG36620

Cwrs Maes Ecoleg Ddaearol

BR35820

Frontiers in Plant Science

BR36620

Terrestrial Ecology Fieldcourse

BR37120

Bioinformatics and Functional Genomics

Semester 2
BR33220

Fish Biology, Fisheries and Aquaculture

BR33720

Microbial Pathogenesis

BR33820

Parasitology

BR34520

Wildlife Conservation

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal