Trosglwyddiad Rhyngwladol

Mae'n ofynnol I Fyfyrwyr Rhyngwladol dalu blaendal ar gyfer eu cwrs, rhaid talu'r holl adneuon drwy'r opsiynau isod:

Talu Ar-lein

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Enw deiliad y cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
Cyfeiriad banc

Barclays Bank PLC

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Wrth drosglwyddo Blaendal Rhyngwladol, dyfynnwch rif eich cais. Gan fod cyfyngiad ar nifer y cymeriadau y gellir eu nodi yn y maes cyfeirio, mae’r rhif cais yn ein galluogi i ddyrannu'ch taliad yn gywir.

 

Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy ein partner TransferMate, sy'n eich galluogi i wneud taliadau rhyngwladol i Brifysgol Aberystwyth am ddim a derbyn cyfraddau cyfnewid arian tramor cystadleuol. Os oes gan TransferMate gyfrif banc lleol, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd talu rhyngwladol a byddwch chi'n gallu talu yn eich arian lleol.

TransferMate Student Payment Instructions