Y Gyfraith a Throseddeg - Ble alla i fynd?

Os ydych chi'n astudio yn adran y Gyfraith a Throseddeg, ac yr hoffech chi dreulio amser yn astudio dramor, gallwch ddewis o'r partneriaid byd-eang isod. Dewiswch ychydig o opsiynau, oherwydd efallai na fydd lle ar gael yn eich dewis cyntaf.

Y Cydlynydd Cyfnewid ar gyfer Y Gyfraith a Throseddeg yw Mr. Edward Ditchfield

Canada