Dr Gareth Evans MA (Cymru), PhD, (Aberystwyth), TUAAU, CAAU

Dr Gareth Evans

Darlithydd mewn Theatr a Pherfformio

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Gareth wedi dysgu yn yr Adran Astudiaethau, Theatr, Ffilm a Theledu ers mis Medi 2007, gan ddod yn aelod llawn-amser yn 2012. Yn yr un flwyddyn cwblhaodd ei ddoethuriaeth a oedd yn canolbwyntio ar gysyniad Hans-Thies Lehmann (1999, cyf. 2006) o'r theatr ôl-ddramataidd, a'i berthynas â datblygiad y theatr yn y Gymraeg, gan ganolbwyntio'n benodol ar waith cwmni Brith Gof a'u cydweithwyr, yn ogystal â thestunau perfformio'r llenor Aled Jones Williams.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu'n cynnal ei ymarfer perfformio fel aelod o'r gr?p random people.

Ar hyn o bryd, mae'n cwblhau monograff ar waith Aled Jones Williams, i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Tutor
Lecturer
Grader

Ymchwil

Theatr ôl-ddramataidd; perfformio cyfoes; theatr Gymraeg a pherfformio yng Nghymru; theatr gyfoes Ewropeaidd; gweithiau'r llenor Aled Jones Williams; theatr gerddorol ac opera cyfoes.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 10:00-12:00

Cyhoeddiadau

Evans, G 2017, Ymlaen Mae Canaan: Dyfodoldeb yn Hanesyddiaeth y Theatr Gymraeg. in A Jones (ed.), Perfformio'r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, pp. 1-30.
Evans, G 2013, ''Theatre and Performance in Small Nations', Steve Blandford (gol.)', Cyfrwng, no. 10, pp. 114-115.
Evans, G 2013, Rhagair. in Pridd. Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst.
Evans, G 2013, Theatr Ôl-Ddramataidd. in A Jones & LL (eds), Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio. Gwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press, pp. 119-141.
Ritchie, L & Evans, G, On Running, 2007, Performance, Chapter .
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil