Dr Kim Knowles

BA (Hons) Astudiaethau Ffilm a'r Cyfryngau (P

Dr Kim Knowles

Senior Lecturer in Alternative and Experimental Film

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Cefais fy PhD o Brifysgol Caeredin yn 2007 ac yn addysgu ar y rhaglen Astudiaethau Ffilm yno cyn dod yn Gymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol ar y prosiect a ariennir gan yr AHRC 'Poetry Beyond Text: Vision, Text and Cognition' ym Mhrifysgol Kent. Ymunais â'r Adran yn Aberystwyth yn 2011. Ers 2008 rwyf hefyd wedi bod yn Rhaglennydd Arbrofol Ffilm ar gyfer Gwyl Ffilm Ryngwladol Caeredin.

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ffurfiau hanesyddol a chyfoes o wneud ffilm arbrofol. Rwyf wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a phenodau llyfr ar y avant-garde Ffrangeg, estheteg ffilmiau arbrofol cyfoes, a'r berthynas rhwng ffilm a barddoniaeth, yn ogystal â chyfweliadau ag ymarferwyr. Mae fy ymchwil ar hyn o bryd yn ymwneud ag effaith newid technolegol ar ffilmiau arbrofol ac estheteg a gwleidyddiaeth darfodiad.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 13.00-15.00

Cyhoeddiadau

Knowles, K 2022, Esthétique du contact dans la pratique contemporaine du film photochimique. in E Della Noce & L Murari (eds), Expanded Nature: Écologies du cinéma expérimentale. Light Cone Editions, Paris, pp. 63-71.
Knowles, K & Schmid, M (eds) 2020, Cinematic Intermediality: Theory and Practice. Edinburgh Studies in Film and Intermediality, Edinburgh University Press, Edinburgh.
Knowles, K 2020, Experimental Film and Photochemical Practices. Experimental Film and Artists’ Moving Image, Springer Nature, London. 10.1007/978-3-030-44309-2
Knowles, K 2020, From Film Labs to Film Farm: Alternative Communities and Eco-Sensibilities. in Experimental Film and Photochemical Practices. Experimental Film and Artists' Moving Image, Springer Nature, pp. 137-184. 10.1007/978-3-030-44309-2_4
Knowles, K 2020, Materials, Materiality, New Materialism. in Experimental Film and Photochemical Practices. Experimental Film and Artists' Moving Image, Springer Nature, pp. 25-69. 10.1007/978-3-030-44309-2_2
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil