Gwleiddyddiaeth Ryngwladol, Ystafell Seminar 1

Mae Ystafell Seminar 1 yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi’i lleoli ar Lawr 0 yr adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar gampws Penglais. Gallwch ddod o hyd i’r adeilad hwn ar bwys y groesfan i gerddwyr ar y ffordd o flaen Canolfan y Celfyddydau (mapiau o'r Brifysgol).

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2021-2022 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 8 (8 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell seminar

Maint yr ystafell: 19 m² (3.5m hyd x 5.5m lled)

Bleinds blacowt

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

O’r brif fynedfa, croeswch y cyntedd ac ewch i lawr y grisiau ar eich chwith i Lawr 0. Yn y coridor i’r chwith i’r grisiau, trowch i’r dde ac fe ddewch o hyd i’r ystafell hon ym mhen pellaf y coridor.

Offer

Cyfrifiadur safonol
1 uned arddangos weledol
2 bwrdd gwyn