Hanesion Graddedigion Llwyddiannus

Hanesion Graddedigion Llwyddiannus

Mae myfyrwyr o bob math wedi astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth a mynd yn eu blaen i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus a boddhaus.

Cymerwn gyflogadwyedd o ddifrif, a thrwy strwythur ein cyrsiau academaidd a’n dulliau dysgu byddwn yn sicrhau bod gennych y sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt yn y gweithle a hefyd wedi eich paratoi ar gyfer trosglwyddo i’r yrfa a ddymunwch.

  • Mynnwch olwg ar rai o’n graddedigion mwyaf amlwg a llwyddiannus yma
  • Gallwch hefyd glywed gan ddetholiad o’n graddedigion mwyaf diweddar yma