Module Information

Undergraduate Modules - Education (2022/2023)

Part 1 Semester 1

 • AD10120 - Polisiau a Materion Mewn Addysg
 • AD13620 - Sgiliau Allweddol i Brifysgol
 • AD14520 - Datblygiad a Dysgu Plant
 • ED10120 - Policies and Issues in Education
 • ED10620 - Early Years Provision: Principles and Practice
 • ED13620 - Key Skills for University
 • ED14520 - Children's Development and Learning
 • ED14620 - Health and Wellbeing in the Early Years

Part 1 Semester 2

 • AD13820 - Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu
 • AD14320 - Datblygiad Iaith
 • AD19220 - Datblygiad Plant
 • ED10220 - Child Development
 • ED13720 - Play and Learning:Theory and Practice
 • ED13820 - The Learner and the Learning Environment
 • ED14120 - Inclusive Learning Practices
 • ED14320 - Language Development
 • ED14420 - Partnerships in Principle and Practice

Part 2 Semester 1

 • AD20120 - Seicoleg Dysgu a Meddwl
 • AD20220 - Llythrennedd Mewn Plant Ifanc
 • AD20600 - Gweithio Gyda Phlant
 • AD24320 - Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol
 • AD30120 - Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol
 • AD30620 - Hawliau Plant
 • AD33600 - Traethawd Hir
 • AD35860 - Lleoliad Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar Blwyddyn 3
 • ED20120 - Psychology of Learning and Thinking
 • ED20220 - Literacy in Young Children
 • ED20420 - Education, Diversity and Equality
 • ED20600 - Working with Children
 • ED21100 - Personal and professional Development in Childhood Studies
 • ED24320 - Safeguarding and Professional Practice
 • ED29320 - Effective Teaching for Effective Learning 1 Level 5
 • ED29520 - Learning Literacies Level 5
 • ED30120 - Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills
 • ED30420 - Special Educational Needs
 • ED30620 - Children's Rights
 • ED33600 - Major dissertation
 • ED33920 - Teaching Methodologies
 • ED35860 - Year 3 Early Years Practitioner Placement
 • ED39020 - Offender Learning
 • ED39120 - Learning Numeracy
 • ED39320 - Effective Teaching for Effective Learning 1 (Level 6)
 • ED39520 - Learning Literacies Level 6
 • ED39720 - Bilingual Learning
 • ED39820 - Equality, Diversity and Inclusive Learning
 • ED39920 - Learning Digital Competencies
 • EDS0000 - Abroad Year Credits

Part 2 Semester 2

 • AD20320 - Dulliau Ymchwil
 • AD20620 - Gweithio Gyda Phlant
 • AD25860 - Lleoliad Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar Blwyddyn 2
 • AD30320 - Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
 • AD33640 - Traethawd Hir
 • AD34720 - Cyfathrebu
 • AD34820 - Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol
 • ED20320 - Research Methods
 • ED20620 - Working with Children
 • ED20820 - Making Sense of the Curriculum
 • ED21140 - Personal and professional Development in Childhood Studies
 • ED22420 - Discourses Language and Education
 • ED25860 - Year 2 Early Years Practitioner Placement
 • ED29620 - Specialist Subject Learning and Development Level 5
 • ED30320 - Mathematical Development in the Early Years
 • ED33020 - Communicating Science: the Scientists, the Media and the Public
 • ED33640 - Major dissertation
 • ED34720 - Communication
 • ED34820 - Emotional and Social Development
 • ED39020 - Offender Learning
 • ED39120 - Learning Numeracy
 • ED39420 - Effective Teaching for Effective Learning 2 (Level 6)
 • ED39620 - Specialist Subject Learning and Development Level 6
 • ED39720 - Bilingual Learning
 • ED39820 - Equality, Diversity and Inclusive Learning
 • ED39920 - Learning Digital Competencies

Postgraduate Modules - Education (2022/2023)

Semester 1

 • AD31500 - Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm
 • AD31600 - Addysgeg Effeithiol
 • ADM1300 - Astudiaethau Proffesiynol
 • ADM1400 - Sgiliau Gwerthuso a Dysgu
 • ADM2320 - Iechyd Emosiynol, Iechyd Meddwl a Lles 
 • ADM2420 - Archwilio Addysgeg
 • ADM2520 - Ymarfer Cynhwysol yn yr Ystafell Ddosbarth
 • ADM2620 - Arwain a Rheoli gweithwyr addysg proffesiynol
 • ED31500 - Pedagogy and Curriculum Knowledge
 • ED31600 - Effective Pedagogy
 • EDM0200 - Action Research and Reflective Practice in HE (Sept start)
 • EDM1300 - Professional Studies
 • EDM1400 - Evaluating Learning and Skills
 • EDM2320 - Emotional Health, Mental Health and Wellbeing
 • EDM2420 - Exploring Pedagogies
 • EDM2520 - Inclusive Classroom Practice
 • EDM2620 - Leading and Managing Education Professionals 
 • EDM6130 - Professionalizing your Teaching in HE (Jan start)
 • EDM6230 - Action Research and Reflective Practice in HE (Jan start)
 • EDM9000 - Advanced Mentoring in Education
 • EDM9100 - Mentoring in Education, Principles and Practice

Semester 2

 • AD31530 - Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm
 • AD31630 - Addysgeg Effeithiol
 • ADM1330 - Astudiaethau Proffesiynol
 • ADM1430 - Sgiliau Gwerthuso a Dysgu
 • ADM2720 - Tegwch ac Amrywiaeth
 • ADM2820 - Cynllunio a Gwireddu Cwricwlwm
 • ADM2920 - Arwain a Rheoli ADY
 • ADM3020 - Arwain Newid Sefydliadol
 • ED31530 - Pedagogy and Curriculum Knowledge
 • ED31630 - Effective Pedagogy
 • EDM0230 - Action Research and Reflective Practice in HE (Sept start)
 • EDM1330 - Professional Studies
 • EDM1430 - Evaluating Learning and Skills
 • EDM2720 - Equity and Diversity
 • EDM2820 - Curriculum Design and Realisation
 • EDM2920 - Leadership and Management of ALN
 • EDM3020 - Leading Organisational Change
 • EDM6100 - Professionalizing your Teaching in HE (Jan start)
 • EDM6200 - Action Research and Reflective Practice in HE (Jan start)
 • EDM9030 - Advanced Mentoring in Education
 • EDM9130 - Mentoring in Education, Principles and Practice

Semester 3 (Dissertation)

 • ADM3120 - Ymchwil Uwch a Sgiliau Ymholi
 • EDM3120 - Advanced Research and Enquiry Skills