Athrofa Datblygu Proffesiynol

Cyfarwyddwr yr Athrofa - Yr Athro Judy Broady-Preston

Tîm Gweithredol yr Athrofa

 • Cyfarwyddwr yr Athrofa - Yr Athro Judy Broady-Preston
 • Rheolwr yr Athrofa - Annette Davies
 • Pennaeth Ysgol y Graddedigion - Yr Athro Reyer Zwiggelaar
 • Cyfarwyddwr y Gwasanaeth Gyrfaoedd  - Sian Furlong-Davies
 • Cydlynydd y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd  - Graham Lewis
 • Rheolwr, Y Ganolfan Ehangu Cyfranogiad, Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol -  Dr Debra Croft  
 • Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu - Dr Anoush Simon
 • Cyfarwyddwr Ymchwil - Professor David Ellis
 • Cyfarwyddwr,  Cymraeg i Oedolion - Siôn Meredith
 • Cyfarwyddwr y Gymraeg a Diwylliant Cymru - Annette Edwards
 • Cyfarwyddwr, CAA - Delyth Ifan

Rhannau’r Athrofa