Mr Jonathan Fry

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, PgC Ymchwil Cymdeithasol, MPhil, PGCE PCET

Mr Jonathan Fry

Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Lifelong Learning Teacher- Art and Design

Manylion Cyswllt

Proffil

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Jonathan yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi graddio gyda BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau (2010), PgC Ymchwil Cymdeithasol (2014), MPhil (2014) a PGCE PcET (2018). Yn 2012, lansiodd ei gwmni gwerthuso digwyddiadau o'r enw Event Rater Cyf. Ennillodd y cwmni wobr 'Cwmni Digidol Gorau' (Rhanbarth Cymru a De Lloegr) yng nghystadleuaeth Banc Lloyds yn 2014.

Y tu allan i fyd gwaith, prif ddiddordebau Jonathan yw dilyn tim rygbi Gleision Caerdydd a thim cenedlaethol Cymru, yn ogystal a digwyddiadau a gwyliau comedi. Ei hoff ddigrifwyr yw Lee Evans, Rob Brydon, Lee Mack, Aisling Bea, Sean Lock a Rhod Gilbert.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Additional Lecturer
Lecturer
Tutor

Ymchwil

Rheoli Digwyddiadau

Gwerthuso Digwyddiadau

Cwsmeriaid Digwyddiadau

Technoleg Digwyddiadau

Marchnata Digidol

Marchnata

Entreprenwriaeth

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 13:00-14:00
  • Dydd Mercher 13:00-14:00

Cyhoeddiadau