Mr Jonathan Fry

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, PgC Ymchwil Cymdeithasol, MPhil, PGCE PCET, TUAAU, FHEA

Mr Jonathan Fry

Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Manylion Cyswllt

Proffil

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Jonathan yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi graddio gyda BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau (2010), PgC Ymchwil Cymdeithasol (2014), MPhil (2014) a PGCE PcET (2018). Yn 2012, lansiodd ei gwmni gwerthuso digwyddiadau o'r enw Event Rater Cyf. Ennillodd y cwmni wobr 'Cwmni Digidol Gorau' (Rhanbarth Cymru a De Lloegr) yng nghystadleuaeth Banc Lloyds yn 2014.

Y tu allan i fyd gwaith, prif ddiddordebau Jonathan yw dilyn tim rygbi Gleision Caerdydd a thim cenedlaethol Cymru, yn ogystal a digwyddiadau a gwyliau comedi. Ei hoff ddigrifwyr yw Lee Evans, Rob Brydon, Lee Mack, Aisling Bea, Sean Lock a Rhod Gilbert.

Mae Jonathan yn gwneud ymchwil doethuriaeth o fewn yr adran sydd yn archwilio ystyriaethau ymddygiad defnyddwyr a phrisio ynglyn a prynu tocynnau digwyddiadau VIP a wynebwerth. 

Dysgu

Module Coordinator
Additional Lecturer
Coordinator
Lecturer
Tutor
Moderator

Ymchwil

Rheoli Digwyddiadau

Gwerthuso Digwyddiadau

Cwsmeriaid Digwyddiadau

Technoleg Digwyddiadau

Marchnata Digidol

Marchnata

Entrepreneuriaeth

Cyfrifoldebau

Ysgol Fusnes:

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg 

Cynrychiolydd Adrannol ar y Panel Busnes, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyswllt Ysgolion (cyfrwng Cymraeg)

Cydlynydd Wythnos Ymgartrefu

Hyrwyddwr Menter Academaidd (ACE)

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 12:00-13:00
  • Dydd Mawrth 13:00-14:00

Cyhoeddiadau

Jaimangal-Jones, D, Fry, J & Haven-Tang, C 2018, 'Exploring industry priorities regarding customer satisfaction and implications for event evaluation', International Journal of Event and Festival Management, vol. 9, no. 1, pp. 51-66. https://doi.org/10.1108/IJEFM-06-2016-0044
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil