Mr Jonathan Fry

BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau, PgC Ymchwil Cymdeithasol, MPhil, PGCE PCET, TUAAU, FHEA

Mr Jonathan Fry

Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Manylion Cyswllt

Proffil

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae Jonathan yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi graddio gyda BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau (2010), PgC Ymchwil Cymdeithasol (2014), MPhil (2014) a PGCE PcET (2018). Yn 2012, lansiodd ei gwmni gwerthuso digwyddiadau o'r enw Event Rater Cyf. Ennillodd y cwmni wobr 'Cwmni Digidol Gorau' (Rhanbarth Cymru a De Lloegr) yng nghystadleuaeth Banc Lloyds yn 2014.

Y tu allan i fyd gwaith, prif ddiddordebau Jonathan yw dilyn tim rygbi Gleision Caerdydd a thim cenedlaethol Cymru, yn ogystal a digwyddiadau a gwyliau comedi. Ei hoff ddigrifwyr yw Lee Evans, Rob Brydon, Lee Mack, Aisling Bea, Sean Lock a Rhod Gilbert.

Mae Jonathan yn gwneud ymchwil doethuriaeth o fewn yr adran sydd yn archwilio ystyriaethau ymddygiad defnyddwyr a phrisio ynglyn a prynu tocynnau digwyddiadau VIP a wynebwerth. 

Mae Jonathan yn Reolwr Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn 'International Journal of Hospitality and Event Management' (IJHEM): https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhem#edboard-content

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Coordinator
Tutor
Moderator

Ymchwil

Rheoli Digwyddiadau

Gwerthuso Digwyddiadau

Cwsmeriaid Digwyddiadau

Technoleg Digwyddiadau

Marchnata Digidol

Marchnata

Entrepreneuriaeth

Cyfrifoldebau

Ysgol Fusnes:

Cyfarwyddwr Astudiaethau Cyfrwng Cymraeg 

Cynrychiolydd Adrannol ar y Panel Busnes, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyswllt Ysgolion (cyfrwng Cymraeg)

Cydlynydd Wythnos Ymgartrefu

Hyrwyddwr Menter Academaidd (ACE)

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 12:00-14:00

Cyhoeddiadau

Fry, J, Herring, B, Llywelyn, S, Thomas, A & Saycell, A 2024, Embedding employability into a business school dissertation module - Aberystwyth University. in S Norton & A Penaluna (eds), Unpacking the 3Es - a national perspective: A Case Study Series commissioned by HEFCW 2023. Advance HE, pp. 17-26. <https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2024/01/Advance-HE-report-Unpacking-the-3-Es-a-national-perspective.pdf>
Fry, J 2022, VIP Hospitality Packages: Style Over Substance? in T Brown, P Higson & L Gaston (eds), Events MISmanagement: Learning from failure. Goodfellow Publishers, Oxford, pp. 137-158. 10.23912/9781915097101-5230
Fry, J & Owen, R 2021, 'What are the priorities of consumers and theatre Venue Managers in rural Wales when returning to live events?'. <https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/businessschool/pdfs/CLaRE-and-RCE-Symposium-proceedings-2021-FINAL.pdf>
Fry, J 2020, 'Consumer Behaviour and Best Practice Findings from the Events Industry in Wales', Virtual Research Conference (Coleg Cymraeg Cenedlaethol), 01 Jul 2020 - 01 Jul 2020 pp. 16. <https://www.flipsnack.com/colegcymraeg/cynhadledd-ymchwil-2020_saesneg/full-view.html>
Fry, J, Harris, I & Remoundou, K 2020, 'Transparency of VIP Event Ticket Packages: Exploring Best Practice', pp. 8-11. 10.25401/cardiffmet.12288116.v1
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil