Mrs Nerys Fuller-Love

Mrs Nerys Fuller-Love

Darllenydd

Head of Law School

Institute Deputy Director

Manylion Cyswllt

Proffil

Prif ddiddordeb ymchwil Nerys Fuller-Love yw maes rheolaeth ac entrepreneuriaeth. Mae wedi ysgrifennu erthyglau ar amrywiaeth eang o faterion rheolaeth megis busnesau bach yn y cyfryngau, entrepreneuriaeth fenywaidd, rhwydweithiau, strategaeth a TG. Mae Nerys ar fwrdd golygyddol yr International Journal of Gender and Entrepreneurship ac mae hefyd wedi golygu rhifyn arbennig o'r International Entrepreneurship and Management Journal ar entrepreneuriaeth fenywaidd a lleiafrifol.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Nerys wedi codi arian neu wedi bod ynghlwm wrth brosiectau ymchwil sydd wedi'u cyllido â gwerth o €4 miliwn gan gynnwys €1.7 miliwn ar gyfer rhwydweithiau dysgu hunangynhaliol a €0.7 miliwn ar gyfer y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn Iwerddon a Chymru. Mae'r prosiectau hyn yn fentrau ar y cyd â Sefydliad Technoleg Waterford yn Iwerddon. Roedd y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn cefnogi menywod busnes lleol wrth iddynt ddatblygu a thyfu eu busnesau. Mae prosiectau ymchwil blaenorol yn cynnwys astudiaeth a gyllidwyd gan yr ESRC i fusnesau bach yn y diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Ymysg y prosiectau ymchwil eraill a gyllidwyd mae Cynllun Gweithredu Canolbarth Cymru oedd yn golygu paratoi strategaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru, ac roedd hi hefyd yn aelod o dîm a gyllidwyd gan CARERA i ymchwilio i ddiwygiadau CAP yng nghanolbarth Cymru.

Dysgu

Ymchwil

Grantiau Ymchwil Diweddar

  • Rhwydweithiau Dysgu Hunangynhaliol yn Iwerddon/Cymru, 2008, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop INTERREG 4A, Gwerth y Grant: €1,739,875
  • Entrepreneuriaeth Fenywaidd Iwerddon/Cymru, 2005, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen INTERREG IIIA, Gwerth y Grant: €700,071.44
  • CARERA - Effaith Diwygiadau Cap ar Lefelau Cyflogaeth mewn Ardaloedd Gwledig, 2005, Chweched Rhaglen Fframwaith yr UE Blaenoriaeth 8.1 B.1.1 Cyfanswm Gwerth y Grant: €1,499,796
  • Canolbarth Cymru'n Ennill - Cynllun Gweithredu ar gyfer Adfywiad Gwledig, 2003, WDA/Partneriaeth Canolbarth Cymru, Gwerth y Grant: ?80,500.00

Cyhoeddiadau

Networking, Innovation and Firms' Performance: Portugal as IllustrationNunes, S., Lopes, R. & Fuller-Love, N. 2017 In : Journal of the Knowledge Economy.
Exploring Cause, Taxonomies, Mechanisms and Barriers Influencing Knowledge Transfer: Empirical Studies in NGOsFuller-Love, N., Hasnain, S. S. & Jasimuddin, S. M. 2016 In : Information Resources Management Journal.29, 1, p. 39-5618 p., 3
Female Entrepreneurship in East AsiaFuller-Love, N. 2015 Handbook of East Asian Entrepreneurship. Fu-Lai Yu, T. & Yan, H-D. (eds.). Taylor & Francis, p. 191-20111 p.
Network analysis and business networksKilkenny, M. & Fuller-Love, N. 2014 In : International Journal of Entrepreneurship and Small Business.21, 3, p. 303-31614 p.
Developing self-facilitating learning networks for entrepreneurs: a guide to actionFuller-Love, N., Power, J., Sinnott, E. & O'Gorman, B. 2014 In : International Journal of Entrepreneurship and Small Business.21, 3, p. 334-35221 p.
Constraints to Growth in Rural Tourism Small BusinessesMorris, D. W., Fuller-Love, N. & Garrod, B. J. 2014
The role of action research in the development of learning networks for entrepreneursBrett, V., Mullally, M., O'Gorman, B. & Fuller-Love, N. 2012 In : Action Learning: Research and Practice.9, 2, p. 125-143
Gender differences in early group formationPrytherch, A. L., Sinnott, E., Howells, A. E., Fuller-Love, N. & O'Gorman, B. 2012 In : International Journal of Gender and Entrepreneurship.4, 2, p. 128-152
Entrepreneurial groups in Ireland and Wales: A preliminary typology of entrepreneurs using a marketing segmentation approachDowell, D. J., Dawson, C. G., Fuller-Love, N. & Hopkins, B. A. 2012 In : Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.14, 2, p. 184-198
Halen Môn: the story of an 'uncomfortable' innovationCarr, J. B. & Fuller-Love, N. 2011 In : International Journal of Entrepreneurship and Innovation.12, 4, p. 307-3126 p.
IntroductionFuller-love, N. & O'gorman, B. 2011 In : International Journal of Entrepreneurship and Innovation.12, 4, p. 220-226
Entrepreneurs' perceptions of business networks: does gender matter?Dawson, C., Fuller-Love, N., Sinnot, E. & O'Gorman, W. 2011 In : International Journal of Entrepreneurship and Innovation.12, 4, p. 271-28111 p.
Formal and informal networks in small business in the media industryFuller-Love, N. 2009 In : International Entrepreneurship and Management Journal.5, 3, p. 271-28414 p.
Training female entrepreneurs: Lessons from the FEIW projectTynan, M., Thomas, D. A., Durand, M., O'Gorman, B. & Fuller-Love, N. 2009 In : International Journal of Gender and Entrepreneurship.1, 3, p. 253 - 2608 p.
Female EntrepreneurshipFuller-Love, N. 2008 Female Entrepreneurship, in Entrepreneurship and Business: A Regional Perspective. Galindo, M-A. (ed.). Springer Nature, p. 291-30414 p.
Culture Clash: A Case Study of Rover and BMWFuller-Love, N. 2008 In : International Business Research.1, 1, p. 93-1008 p.
Entrepreneurship and rural economic development: a scenario analysis approachFuller-Love, N., Midmore, P. R., Thomas, D. A. & Henley, A. G. 2006 In : International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research.12, 5, p. 289-30517 p.
Management development in small firmsFuller-Love, N. 2006 In : International Journal of Management Reviews.8, 3, p. 175-19016 p.
Euro-Commentary : Scenario Analysis and Regional Economic Development: The Case of Mid WalesFuller-Love, N., Midmore, P., Thomas, D. & Henley, A. 2006 In : European Urban and Regional Studies.13, 2, p. 143-1497 p.
Networks in small manufacturing firmsThomas, E. & Fuller-Love, N. 2005 In : Journal of Small Business and Enterprise Development.11, 2, p. 244-25310 p.
Competition and change in postal services in the UKFuller-Love, N. & Rhodes, M. J. 2004 In : International Journal of Management Practice.1, 1, p. 74-8512 p.
Deliberate versus emergent strategies: a case study of information technology in the Post OfficeFuller-Love, N. & Cooper, J. 2000 In : International Journal of Information Management.20, 3, p. 209-223