Mrs Nerys Fuller-Love

Mrs Nerys Fuller-Love

Darllenydd

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Manylion Cyswllt

Proffil

Prif ddiddordeb ymchwil Nerys Fuller-Love yw maes rheolaeth ac entrepreneuriaeth. Mae wedi ysgrifennu erthyglau ar amrywiaeth eang o faterion rheolaeth megis busnesau bach yn y cyfryngau, entrepreneuriaeth fenywaidd, rhwydweithiau, strategaeth a TG. Mae Nerys ar fwrdd golygyddol yr International Journal of Gender and Entrepreneurship ac mae hefyd wedi golygu rhifyn arbennig o'r International Entrepreneurship and Management Journal ar entrepreneuriaeth fenywaidd a lleiafrifol.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae Nerys wedi codi arian neu wedi bod ynghlwm wrth brosiectau ymchwil sydd wedi'u cyllido â gwerth o €4 miliwn gan gynnwys €1.7 miliwn ar gyfer rhwydweithiau dysgu hunangynhaliol a €0.7 miliwn ar gyfer y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn Iwerddon a Chymru. Mae'r prosiectau hyn yn fentrau ar y cyd â Sefydliad Technoleg Waterford yn Iwerddon. Roedd y prosiect entrepreneuriaeth fenywaidd yn cefnogi menywod busnes lleol wrth iddynt ddatblygu a thyfu eu busnesau. Mae prosiectau ymchwil blaenorol yn cynnwys astudiaeth a gyllidwyd gan yr ESRC i fusnesau bach yn y diwydiant cyfryngau yng Nghymru. Ymysg y prosiectau ymchwil eraill a gyllidwyd mae Cynllun Gweithredu Canolbarth Cymru oedd yn golygu paratoi strategaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru, ac roedd hi hefyd yn aelod o dîm a gyllidwyd gan CARERA i ymchwilio i ddiwygiadau CAP yng nghanolbarth Cymru.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Tutor

Ymchwil

Grantiau Ymchwil Diweddar

  • Rhwydweithiau Dysgu Hunangynhaliol yn Iwerddon/Cymru, 2008, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop INTERREG 4A, Gwerth y Grant: €1,739,875
  • Entrepreneuriaeth Fenywaidd Iwerddon/Cymru, 2005, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen INTERREG IIIA, Gwerth y Grant: €700,071.44
  • CARERA - Effaith Diwygiadau Cap ar Lefelau Cyflogaeth mewn Ardaloedd Gwledig, 2005, Chweched Rhaglen Fframwaith yr UE Blaenoriaeth 8.1 B.1.1 Cyfanswm Gwerth y Grant: €1,499,796
  • Canolbarth Cymru'n Ennill - Cynllun Gweithredu ar gyfer Adfywiad Gwledig, 2003, WDA/Partneriaeth Canolbarth Cymru, Gwerth y Grant: ?80,500.00

Cyhoeddiadau

Fuller-Love, N 2020, Absolute Essentials of Entrepreneurship. Taylor & Francis.
Abbott, J & Fuller-Love, N 2020, 'Networking for equine complementary therapists in the rural economy', Journal of Rural Studies, vol. 75, pp. 110-118. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.01.011
Fuller-Love, N & Akiode, M 2019, 'Transnational Entrepreneurs Dynamics in Entrepreneurial Ecosystems: A Critical Review', Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies.
Bennett, S, Rahman, R & Fuller-Love, N 2018, 'The Rural Artistic Entrepreneur: Exploring Motivational Tension and Creative Production in Rural Economies', Revue de l'Entrepreneuriat, vol. 1, no. 17, pp. 29-38.
Nunes, S, Lopes, R & Fuller-Love, N 2017, 'Networking, Innovation and Firms' Performance: Portugal as Illustration', Journal of the Knowledge Economy. https://doi.org/10.1007/s13132-017-0508-7
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil