14. Cwynion Myfyrwyr

  • 14.1 Cyflwyniad
  • 14.2 Pwy sy’n gallu cwyno?
  • 14.3 Egwyddorion Cyffredinol
  • 14.4 Y Weithdrefn delio â chŵyn gan fyfyriwr
  • 14.5 Cam Un: Cam Anffurfiol – Datrysiad Cynnar
  • 14.6 Cam Dau: Cwyn Ffurfiol
  • 14.7 Cam Tri: Adolygiad Terfynol