Hysbysiad o Fwriad i Ymadael Cynllun Meistr gyda Thystysgrif neu Ddiploma Uwchraddedig Prifysgol

Llenwch y ffurflen hon os ydych yn bwriadu gadael eich cynllun Meistr ac ymadael gyda thystysgrif neu ddiploma uwchraddedig prifysgol. I wneud hyn bydd angen i chi fod wedi cymryd a phasio digon o gredydau yn yr elfen neu gynllun a addysgir. Rhaid i chi beidio fod wedi cychwyn eich traethawd hir.

Trwy lenwi'r ffurflen hon, rwy'n cyfarwyddo'r Brifysgol i'm tynnu'n ôl o'm cwrs yn barhaol gan nad wyf yn bwriadu cyflwyno'r traethawd hir a hoffwn adael fy nghwrs gyda: