Canlyniadau Arholiad: Israddedigion

Semester Un

Anfonir eich canlyniadau arholiad atoch drwy eich Cofnod Myfyriwr.

Amgylchiadau Arbennig: Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CHYN diwedd cyfnod yr arholiadau.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddalen ar eich Cofnod Myfyriwr neu gan ddefnyddio cyfeiriad we yma http://www.aber.ac.uk/cy/academic/special-circumstances/ .  Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan yr adran a byrddau'r Cyfadrannau.

Amserlen yr Arholiadau: Cofiwch wneud yn siwr o amserlen gywir eich arholiadau a throi i fyny yn y man iawn ar yr amser iawn. Nid yw camddeall yr amserlen yn rheswm dilys am fod yn absennol ac fe allech fethu'r flwyddyn gyfan o ganlyniad i hyn.

Canlyniadau Semester Un: Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod  Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch. Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn DEG DIWRNOD WAITH ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau.

Gweler gwybodaeth gyflawn ar reolau a rheoliadau'r arholiadau a'r asesiadau yn Confensiynau Arholiadau a Llawlyfr Arholiadau sydd ar ar gael fel ddolen ar rhan or wefan 'Arholiadau ac Asesiadau'.

Cofrestriad Semester 2: Dylech wneud yn siwr fod y dewisiadau modiwl ar gyfer Semester 2 yn gywir, a dylech nodi unrhyw newidiadau trwy cwblhau y broses Newid Cofrestriad ar-lein trwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we.

Semester Dau

Holl fyfyrwyr,

Anfonir eich canlyniadau atoch drwy eich Cofnod Myfyriwr.

Amgylchiadau Arbennig: Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CHYN diwedd cyfnod yr arholiadau.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddalen ar eich Cofnod Myfyriwr neu gan ddefnyddio cyfeiriad we yma http://www.aber.ac.uk/cy/academic/special-circumstances/ .  Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan yr adran a byrddau'r Cyfadrannau.

Amserlen yr Arholiadau: Cofiwch wneud yn siwr o amserlen gywir eich arholiadau a throi i fyny yn y man iawn ar yr amser iawn. Nid yw camddeall yr amserlen yn rheswm dilys am fod yn absennol ac fe allech fethu'r flwyddyn gyfan o ganlyniad i hyn.

Canlyniadau Semester Dau: Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod  Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch.

Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth dros yr ebost neu/a drwy'r post am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.  Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn DEG DIWRNOD WAITH ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau.

Gweler gwybodaeth gyflawn ar reolau a rheoliadau'r arholiadau a'r asesiadau yn Confensiynau Arholiadau a Llawlyfr Arholiadau sydd ar ar gael fel ddolen ar rhan or wefan 'Arholiadau ac Asesiadau'.

Mae’n hollbwysig eich bod yn gwirio eich canlyniadau ac yn cofrestru eich bwriad OS bydd opsiwn gennych i ailsefyll unrhyw fodiwl (gwaith cwrs neu arholiad) yn ystod y cyfnod ailsefyll ym mis Awst.

Ailsefyll yn yr haf (Asesiadau Atodol Awst)

Anfonir eich canlyniadau atoch drwy eich ffeil myfyriwr.

Amgylchiadau Arbennig: Cofiwch roi gwybod i'ch adran[nau] am unrhyw anghenion arbennig (meddygol, personol ac ati) a allai effeithio ar eich perfformiad yn Semester Un mewn digon o bryd, a CHYN diwedd cyfnod yr arholiadau.  Gwnewch hyn trwy gwblhau “Ffurflen Amgylchiadau Arbennig” sydd ar gael gan eich Adran drwy ddalen ar eich Cofnod Myfyriwr neu gan ddefnyddio cyfeiriad we yma http://www.aber.ac.uk/cy/academic/special-circumstances/ .  Os ydych yn sâl, mae’n rhaid i chi gyflwyno tystysgrif meddygol.  Bydd yn llawer mwy anodd newid marciau am fodiwlau unwaith y cytunwyd arnynt gan yr adran a byrddau'r Cyfadrannau.

Amserlen yr Arholiadau: Cofiwch wneud yn siwr o amserlen gywir eich arholiadau a throi i fyny yn y man iawn ar yr amser iawn. Nid yw camddeall yr amserlen yn rheswm dilys am fod yn absennol ac fe allech fethu'r flwyddyn gyfan o ganlyniad i hyn.

Canlyniadau Awst: Yn dilyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi bydd eich canlyniadau am semester un yn cael eu gosod ar eich “Cofnod  Myfyriwr” ar y we i chi eu gweld ac i argraffu pe dymunech. Ni fydd copi papur yn cael ei anfon atoch.

Mae'n hanfodol i chi weithredu os derbyniwch unrhyw ohebiaeth dros yr ebost neu/a drwy'r post am eich perfformiad ar ôl cadarnhau eich canlyniadau. Os byddwch yn methu â gwneud hyn gallai arwain at bob math o broblemau yn nes ymlaen yn y sesiwn.  Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn DEG DIWRNOD WAITH ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau.