12. Apeliadau Academaidd

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 12 PDF

  • 12.1 Apeliadau Academaidd: Israddedigion ac Uwchraddedigion a Ddysgir drwy Gwrs
  • 12.2 Apeliadau Academaidd: Myfyrwyr Ymchwil
  • 12.3 Y Weithdrefn Apelio Doethuriaethau Hyn
  • 12.4 Cwynion neu apeliadau academaidd gwamal, blinderus neu faleisus