Amserlen Cofrestru Israddedigion Medi 2019

RHAID I BOB MYFYRIWR GWBLHAU’R BROSES GOFRESTRU AR LEIN O’R “COFNOD MYFYRIWR”

Bydd cynghori ar Gynlluniau Astudio a Modiwlau yn digwydd yng Nghanolfan y Celfyddydau a dylai myfyrwyr fynd at ddesg(iau) eu (h)adran(nau) fel a ganlyn:

 

Dylai POB MYFYRIWR  BLWYDDYN GYNTAF SY’N DILYN MODIWLAU LEFEL UN neu LEFEL DIM fynd at eu adrannau ar Ddydd Mawrth 24 Medi:

 

Cyfenw: A – B     09:05 – 09:30        Cyfenw: M – O   14:00 – 14:25

                C – D     09:45 – 10:10                       P – R      14:40 – 15:00

                E – G     10:25 – 10:50                       S – T      15:15 – 15:40

                H – J      11:05 – 11:30                      U – Z     15:55 – 16:20

                K – L      11:45 – 12:10

 

Gall POB MYFYRIWR SYDD WEDI CWBLHAU RHAG GOFRESTRU gofrestru ar gyfer eu cynllun gradd a’u modiwlau ar lein ar y mewnrwyd, hynny yw, o’r tu mewn i’r Brifysgol. Ceir mynediad drwy’r tab “Cofnod Myfyriwr” ar y we https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/ o 9.00 yb ar Ddydd Iau, 19 Medi.

 

Dylai MYFYRWYR RHAN DAU SYDD HEB GWBLHAU COFRESTRU AMODOL neu y bydd eu cynllun neu eu modiwlau yn newid fynd at y desg(iau) adrannol ar Ddydd Mercher 25 Medi:              

 

Cyfenw: A – J     09:15 – 10:15             K – Z      10:30 – 11:30

 

Bydd angen i fyfyrwyr sydd heb gwblhau’r broses gofrestru erbyn 11.30 yb ar Ddydd Mercher 25 Medi fynd i’w hadran(nau) academaidd lle byddant yn derbyn cyngor ynglŷn â’u dewis o fodiwlau ar gyfer y sesiwn.

 

Gall MYFYRWYR SYDD AM OFYN CWESTIYNAU neu unrhyw un fydd angen cymorth i gwblhau’r Cofrestru Ar-lein ddod at y Ddesg Gymorth ar gyfer Cofrestru yn mynedfa Llyfyrgell Hugh Owen:

 

Dydd Llun 23 Medi                      11:00 – 16:00

Dydd Mawrth 24 Medi               09:00 – 17:00

Dydd Mercher 25 Medi              09:00 – 13:00

 

Bydd staff o’r Swyddfa Ansawdd a Chofnodion Academaidd ar gael i gynorthwyo ag ymholiadau ynglŷn â chofrestru wrth yn y Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr,  Gofrestrfa Academaidd, llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais:

 

Dydd Mercher 25 Medi                14:00 – 17:00

Dydd Iau 26 Medi                           09:00 – 17:00

Dydd Gwener 27 Medi                 09:00 – 16:00

 

CYSYLLTION DEFNYDDIOL:
Cofnod Myfyriwr Ar-lein: https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/
Map o’r Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/cy/maps-travel/maps/

Cynllun Lleoliad Desgiau Cofrestru: Cynllun Lleoliad Desgiau Cofrestru