Amserlen Cofrestru Israddedigion Medi 2021

CYNGHORI A RHAG-GOFRESTRU AR GYFER MYFYRWYR NEWYDD (AC EITHRIO MYFYRWYR GWYDDONIAETH MILFEDDYGOL BVSC)


Mae cynghori ar Gynlluniau Astudio a Modiwlau yn digwydd ar-lein ar gyfer holl fyfyrwyr newydd drwy’r dasg Rhag-gofrestru ar y Cofnod Myfyriwr ar y we.  Bydd y dasg Rhag-gofrestru ar gael i holl fyfyrwyr newydd o ddydd Llun 20 Medi hyd at ddydd Llun 27 Medi.  RHAID i fyfyrwyr gael cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau'r dasg Rhag-gofrestru.


COFRESTRU AR GYFER BOB MYFYRIWR

DYLAI POB MYFYRIWR  BLWYDDYN GYNTAF SY’N DILYN MODIWLAU LEFEL DIM AC/NEU FODIWLAU LEFEL UN (AC EITHRIO MYFYRWYR GWYDDONIAETH MILFEDDYGOL BVSC) cwblhau cofrestru ar-lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we ar ddydd Mawrth 28 Medi.

MYFYRWYR GWYDDONIAETH MILFEDDYGOL BVSC SY’N DILYN MODIWLAU LEFEL UN cwblhau cofrestru ar-lein trwy'r cofnod myfyriwr ar y we o 9.00yb ar ddydd Iau 16 Medi.

Gall POB MYFYRIWR RHAN DAU (sef myfyrwyr sydd yn gwneud blwyddyn dau neu uwch a modiwlau lefel dau neu uwch) SYDD WEDI CWBLHAU RHAG COFRESTRU YN FODDHAOL gofrestru ar gyfer eu cynllun gradd a’u modiwlau ar lein.  Bydd y dasg Cofrestru Ar-lein ar gael trwy’r Cofnod Myfyriwr o 9.00 yb ar ddydd Iau 23 Medi.

Dylai MYFYRWYR RHAN DAU (sef myfyrwyr sydd yn gwneud blwyddyn dau neu uwch a modiwlau lefel dau neu uwch) DAU SYDD HEB GWBLHAU COFRESTRU AMODOL neu y bydd eu cynllun neu eu modiwlau yn newid ceisio cyngor wrth eu hadrannau CYN cwblhau cofrestru ar-lein.  Mae adrannau wedi dynodi dydd Mercher 29 Medi i gynghori myfyrwyr Rhan Dau sydd angen cyngor ar ddewis modiwlau.

Dylai POB MYFYRIWR fod wedi cwblhau'r dasg Cofrestru Ar-lein erbyn 5pm ddydd Mercher 29 Medi 2021.               


Gall MYFYRWYR SYDD AM OFYN CWESTIYNAU neu unrhyw un fydd angen cymorth i gwblhau’r dasg Cofrestru Ar-lein cysylltu ar Swyddfa Gweinyddu Myfyrwyr wrth ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:  

Cyfleuster ‘Sgwrsio’ ar dudalen cartref eich Cofnod Myfyriwr neu hefyd ar gael ar dudalen we Materion Israddedigion
- https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/students/ug-issues/  

E-bost: ugfstaff@aber.ac.uk  

Neu ffoniwch wrth ddefnyddio'r rhifau ffôn ar ein manylion cyswllt ar dudalen Materion Israddedigion
- https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/students/ug-issues/ 

CYSYLLTION DEFNYDDIOL:

Cofnod Myfyriwr ar y we:
https://studentrecord.aber.ac.uk/cy/

Y Croeso Mawr a’r Wythnos Ymgartrefu:
https://www.aber.ac.uk/cy/new-students/freshers/ 

Adrannau a Chyfleusterau:
https://www.aber.ac.uk/cy/departments/ 

Arian Myfyrwyr:
https://www.aber.ac.uk/cy/student-finance/ 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr:
https://www.aber.ac.uk/cy/student-support/