Arian Myfyrwyr

Gwybodaeth am Gyllid i fyfyrwyr presennol

Bwriad yr adran hon yw rhoi golwg cyffredinol ar eu cyllid i fyfyrwyr cyfredol.

 

Israddedigion

Bwriad yr adran hon yw rhoi gwybodaeth ar gyllid i fyfyrwyr cyfredol.

Rhyngwladol

Bwriad yr adran hon yw rhoi gwybodaeth gyffredinol ar gyllid i Israddedigion ac Uwchraddedigion rhyngwladol cyfredol.

Uwchraddedigion

Bwriad yr adran hon yw rhoi gwybodaeth ar gyllid i uwchraddedigion cyfredol.

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Mae’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr wedi’i lleoli yng nghanol Campws Penglais, ac yma o dan yr un to cewch bopeth yn ymwneud â Chyllid Myfyrwyr a Chymorth Myfyrwyr.

Oriau Agor

Swyddfa Arian Parod a Ffioedd

Dydd Llun i Dydd Gwener 9.00yb - 4.00yp

Ffôn: (01970) 622043
E-bost: ffioedd@aber.ac.uk