Arian Myfyrwyr

Gwybodaeth Gyllid i Fyfyrwyr Presennol

Trosolwg o gyllid i fyfyrwyr presennol

 

Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

Wedi'i lleoli yng nghanol Campws Penglais, y Ganolfan Groeso Myfyrwyr yw eich Siop Un Stop ar gyfer Cyllid Myfyrwyr a Chymorth i Fyfyrwyr.

Oriau Agor

Swyddfa Arian Parod a Ffioedd

Dydd Llun i Dydd Gwener 9.00yb - 4.00yp

Ffôn: (01970) 622043
E-bost: ffioedd@aber.ac.uk